Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Varighet:
½ år

ADM280 Evaluering (Høst 2021)

Om emnet

Evaluering brukes i økende grad som kunnskapsgrunnlag og verktøy i politikkutforming og ved gjennomføring av tiltak.

Emnet gir oversikt over evalueringstradisjoner og kobler teoretisk innsikt til anvendelse i konkrete prosjekter. Metodiske, juridiske og etiske utfordringer i evalueringsarbeid har en sentral plass i studieopplegget.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

SAF112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk, ADM110 Stats- og kommunalkunnskap, ADM111 Politiske prosesser, ADM100 Organisasjon 1 og SAF220 Offentlig politikk.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ADM290 – Evaluering i teori og praksis 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

- kjenne til teorimangfoldet og sentrale evalueringsmodeller

Ferdigheter

-kunne vurdere ulike opplegg for evalueringer

- kunne utarbeide en konkret evalueringsplan

-kunne ta hensyn til metodiske, juridiske og etiske utfordringer i evalueringsarbeid

Generell kompetanse

- kunne kritisk reflektere rundt bruken av evaluering på ulike samfunnsområder

 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveseminar, veiledning og studentpresentasjoner. Tre timer per uke, men kan variere.

Ett arbeidskrav som innebærer presentasjon av eget prosjekt, samt opposisjon til et prosjekt presentert av en annen studentgruppe.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Hver studentgruppe skal ha en muntlig presentasjon av sitt evalueringsprosjekt. I tillegg skal de være opponenter på en annen studentgruppes prosjekt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100 %%
 • Varighet: 8 Uker
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Evaluering av emnet

Hjemmeeksamen der to og to studenter samarbeider. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 12:22:12