Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM111 Politiske prosesser (Vår 2021)

Om emnet

 • inntaksprosesser og politiske aktører (den demokratiske kanal, den korporative kanal, massemedia, aksjoner, samt supplerende innflytelseskanaler som brukerkanalen og lignende)
 • uttaksprosesser (iverksetting av offentlig politikk, virkemidler og innhold i offentlig politikk, herunder velferdsstat)
 • tilbakeføringsprosesser og evaluering

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Stats- og kommunalkunnskap

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne:

 • ha oversikt over inntaksprosesser og aktører i det norske politiske systemet
 • ha oversikt over uttaksprosesser, iverksetting, virkemidler og innhold i offentlig politikk
 • kunne anvende sentrale teorier og begrep i forhold til aktuelle problemstillinger.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesninger pr. uke 

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 25%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 75%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 14:22:20