Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM411 Innovasjon og entreprenørskap (Vår 2021)

Om emnet

I dette emnet vil man gjøre et dypdykk i design thinking en empatidrevet, menneskesentrert, og hurtig prototype-drevet innovasjonsmetode. Design thinking brukes for å takle utfordringer forbundet med utvikling av nye produkter, teknologisk innovasjon, tjenester, forretningsmodeller, brukeropplevelser, prosesser og/eller systemer. Hovedmålet med kurset er å gjøre studenter i stand til å drive idegenerering, starte, kjøre og fullføre innovasjonsprosjekter som har signifikant og meningsfull innvirkning for pionerende organisasjoner og industrier. Kurset omfatter intensive økter med hvordan finne behov, empati, observasjon, dypdykk, brain-/bodystorming, idegenerering og hurtig prototyping sammen med utvikling av forretningsmodeller alt i kontekst av å skulle takle banebrytende utfordringer og løse strategiske mål i bedrifter. Kurset vil også inneholde læring om hva som viktig ved oppstart av egen bedrift.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
BØK411 – Innovasjon og entreprenørskap 7.5
ADM411N – Innovasjon og entreprenørskap (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap: 

 • lære å tilnærme seg utfordringer relatert til innovasjon fra et humansentrisk perspektiv
 • oppnå en forståelse for at de beste innovasjoner vanligvis er de som tar hensyn til dype menneskelige behov som springer ut ifra mening og menneskelige erfaringer
 • lære at en tverrfaglig tilnærming til innovasjon er en effektiv måte å innlemme perspektiver fra mange forskjellige typer mennesker, og at mangfold er nøkkelen til utviklingen av kontinuerlige, og radikale innovasjoner
 • erfare betydningen av å bruke et prototype-tankesett som et virkemiddel for å oppnå innovasjon; hvor gjentakelser, prøving og feiling, og til og med fiasko, er verdifulle deler av den kreativ læringsprosessen
 • lære å utvikle en forretningsmodell og vil få basiskunnskap om hva som er viktig ved oppstart av egen bedrift

Ferdigheter: 

 • gjøre bruk av etnografisk metode, være i stand til å føle, ha empati og forstå behovet til en bred gruppe av interessenter. 
 • være i stand til å definere og redefinere innovasjonsutfordringer ved å stille de riktige spørsmålene, og ikke nødvendigvis fokusere på de riktige svarene
 • være i stand til å utvikle mange kreative ideer gjennom strukturerte idédugnader
 • være i stand til å utvikle raske prototyper for å bringe sine ideer til realitet så fort som mulig, og dermed kunne få tilbakemeldinger
 • skal kunne utvikle en forretningsmodell for hvordan ta en løsning ut i markedet

 
Generell kompetanse: 

 • få en større kunnskap til å håndtere tvetydighet og usikkerhet i sine profesjonelle og personlige liv
 • lære å jobbe med mange forskjellige mennesker i et høyt tempo, innenfor dynamiske og tverrfaglige grupper
 • få kompetanse til å tilnærme seg mange forskjellige problemer og utfordringer med en åpen, kreativ, empatisk, og prototype-drevet tenkemåte

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning pr uke 

Vi vil ta i bruk den siste prosjekt- og problembaserte lærings-pedagogikken, med faktiske utfordringer fra hverdagen, storytelling/storydoing, soft prototyping, og iterative metoder. Kurset vil bli holdt i Protomore laben hos Protomore Kunnskapspark og studentene vil ha tilgang til laben etter undervisningen er ferdig på undervisningsdagene.
Vurderingen i kurset vil fokusere mye på design-thinking-prosessen, den innsikten man har fått og de ferdighetene man har lært underveis i semesteret. Kvaliteten og relevansen til de ferdige prototypene vil ikke bli eneste fokus. 

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 40%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 40%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 20%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 01:22:55