Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Trine Elde Pedersen
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM515 Kunnskap og organisasjonslæring (Vår 2021)

Om emnet

Emnet skal gi innsikt i hvilke kunnskapsforståelser som dominerer i moderne organisasjoner, hvilken historisk utvikling disse bygger på, og hvilken rolle kunnskap og læring spiller i forskellige typer organisasjoner. Emnet skal gi innsikt i ulike teorier om kunnskap og læring med spesielt fokus på betydningen kunnskap kan ha for utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Grunnutdanning av minst to års varighet innen økonomi og administrasjon, samfunnsfag eller tilsvarende.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ADM505 – Kunnskap og organisasjonslæring 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

  • Ha innsikt i teorier om kunnskap og læring, med spesielt fokus på utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer.

  • Kunne diskutere forskjellige kunnskaps- og læringsperspektiver opp mot hverandre, og forholde seg kritisk til teori og praksis.

  • Kunne ha et reflektert forhold til faktorer som påvirker kunnskapsdeling og læring.

  • Kunne bruke denne innsikten i egne konkrete handlingssituasjoner i organisasjoner eller i nettverk.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke inkludert gruppearbeid. I tillegg vil det bli lagt ut noe digitalt materiale og øvelser i Canvas.

Eksamen

  • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera

  • Andel: 100%

  • Varighet: 5 Timer

  • Gruppering: Individuell

  • Karakterskala: Bokstavkarakter

  • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 01:22:55