Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Sten Simonsen
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR105 Sport, media og journalistikk (Vår 2021)

Om emnet

 • Sport og media-komplekset
 • Sportsjournalistikk
 • Mediekunnskap

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • kjenne til det gjensidige avhengighetsforhold som eksisterer mellom idrett og media
 • være bevisst på hvordan medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere blir skapt
 • ha kjennskap til hvordan journalister tenker og planlegger sine reportasjer i både avis og TV
 • kjenne til hvordan idrett og sport blir formidlet via nye medier

Ferdighet:

 • kritisk kunne analysere de medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere
 • kunne planlegge, produsere og publisere en sak som blogginnlegg eller som nyhetssak på en hjemmeside

Generell kompetanse:

 • økt bevissthet rundt hvordan en kan håndtere media ved å sette seg inn i hvordan journalister jobber
 • kunne formidle saker på måter som er intessante for "folk flest"

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning pr uke. I tillegg kommer både individuelle og gruppebaserte arbeidsoppgaver

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Det vil bli utdelt tre oppgaver utover eksamensmappen som må godkjennes for å bestå i emnet. Disse oppgavene har fokus på idrettsområdet og vil inneholde:1) en pressemelding, 2) en podkast og 3) et intervju.

Eksamen

 • Vurderingsform: Mappevurdering
 • Andel: 100%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juli 2021 09:21:17