Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

IDR212 Skatt, regnskap og støtteordninger for idrettslag (Vår 2021)

Om emnet

-Inntektsskatt

-Merverdiavgift

-Regnskap

-Støtteordninger

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
JUR204 – Idrettsjus 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne

Kunnskap

 • Ha kunnskap om de skatte- og avgiftsreglers anvendelse på idretten

 • Ha kjennskap til regnskapsføring for idrettslag

 • Ha kjennskap til de sentrale støtteordningene for idrettslag 

Ferdighet:

 • Identifisere skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i et idrettslag

 • Løse skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i et idrettslag

 • Anvende grunnlegende regnskapsprinsipper i regnskapsføringen for et idrettslag

 • Anvende ulike støtteordninger til finasiering av et idrettslag 

Generell kompetanse

 • Ha oversikt over økonomiske forhold i et idrettslag

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger, noe samlingslingsbasert

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: %
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Egen liste. Se under

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juli 2021 06:21:34