Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Geir Oterhals
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR310 Prestasjonspsykologi (Vår 2021)

Om emnet

Studenten gis en innføring i teorier og prinsipper knyttet til gruppedynamikk, 'goal setting', selvtillit, motivasjon, selvregulering, læring og ferdighetsutvikling. Det fokuseres på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme langsiktig prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

Fakta om emnet

Studiepoeng:

 

7.5

Ansvarlig avdeling:

 

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

Emneansvarlig:

 

Geir Oterhals

Undervisningssemester:

 

Vår

Undervisningsspråk:

 

Norsk

Varighet:

 

½ år

IDR310 Prestasjonspsykologi (Vår 2020)

Innholdsfortegnelse

Om emnet

Studenten gis en innføring i teorier og prinsipper knyttet til gruppedynamikk, 'goal setting', selvtillit, motivasjon, selvregulering, talentarbeid og ferdighetsutvikling. Det fokuseres på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

 • kunne forklare sentrale psykologiske begreper relatert til prestasjonsutvikling i idrett på individuelt- og gruppenivå
 • kunne forklare hvordan ulike former for instruksjon, veiledning og coaching kan anvendes for å fremme prestasjonsutvikling innen idrett
 • evaluere og kritisk analysere modeller for prestasjonsutvikling

Ferdigheter

 • anvende teorier og prinsipper fra emnet for å bedre egne prestasjoner
 • gjenkjenne god praksis ut i fra idrettspsykologiske prinsipper, og forstå hvilke effekt ulike tiltak kan ha på prestasjonsutvikling
 • anvende gruppeprosesser som leder mot innovasjon og prestasjon
 • identifisere god praksis for langsiktig utvikling av ferdigheter på organisasjons- og lagnivå 

Generell kunnskap

Dette emnet er del av gjennomgående læringstråder om forskning, personlig utvikling og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 

Undervisnings- og læringsformer

Fire timer forelesning pr uke (ca). Læringsaktiviteter gjennom semesteret som inneholder undervisning, gruppearbeid, gruppeinnleveringer og gruppepresentasjoner.
Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, veiledning, database-/ internettsøk. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 4
 • Påkrevde arbeidskrav: 4
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Fire oppgaver: Én gruppeoppgave (teoretisk bakgrunn) og tre individuelle oppgaver (lage mål-/strategiplan, ukentlig logg og sluttevaluering).

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Her er lenke til pensumlitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juli 2020 01:22:58