Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Sølve Mikal Krekvik Nerland
Undervisningssemester:
Høst
Varighet:
½ år

ADM280 Evaluering (Høst 2022)

Om emnet

Evaluering brukes i økende grad som kunnskapsgrunnlag og verktøy i politikkutforming og ved gjennomføring av tiltak.

Emnet gir oversikt over evalueringstradisjoner og kobler teoretisk innsikt til anvendelse i konkrete prosjekter. Metodiske, juridiske og etiske utfordringer i evalueringsarbeid har en sentral plass i studieopplegget.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

SAF112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk (eller ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelige metoder), ADM100 Organisasjonsteori og -psykologi, ADM110 Stats- og kommunalkunnskap og ADM111 Politiske prosesser. SAF220 Offentlig politikk bør være fullført eller tas i samme semester.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ADM290 – Evaluering i teori og praksis 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne skal studenten ha:

Kunnskap

- kjenne til teorimangfoldet og sentrale evalueringsmodeller

Ferdigheter

evne til å vurdere ulike opplegg for evalueringer

- beherske å utarbeide en konkret evalueringsplan

- evne til å kunne ta hensyn til metodiske, juridiske og etiske utfordringer i evalueringsarbeid

Generell kompetanse

- kunne kritisk reflektere rundt bruken av evaluering på ulike samfunnsområder

 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveseminar, veiledning og studentpresentasjoner. Tre timer per uke, men kan variere.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen.

Eksamen

  • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

  • Andel: 100 %

  • Varighet: 8 uker

  • Gruppering: Gruppe

  • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

  • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler.

  • Kommentar: To og to studenter samarbeider og leverer felles besvarelse.

Evaluering av emnet

Hjemmeeksamen der to og to studenter samarbeider. 

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 08:22:16