Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Roar Lervik
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM300 Foretaksstrategi (Høst 2022)

Om emnet

Foretaksstrategi handler om å forstå og gjennomføre strategiprosesser i ulike typer organisasjoner. Emnet inneholder blant annet:

 • en historisk utvikling av strategifaget
 • utforming av visjoner, forretningsideer og mål
 • strategiske analyser, herunder analyse av organisasjonens interne ressurser samt eksterne faktorer
 • grunnleggende forståelse av hvordan verdiskapingen skjer i ulike typer organisasjoner og hvordan organisasjonen bør utvikle denne
 • utvikling av ulike strategiske valg og hvordan disse kan utvikles
 • strategiske valg, organisering samt implementering og oppfølging av strategiske valg
 • særtrekk ved ulike typer organisasjoner og hvordan dette påvirker den strategiske jobbingen i disse organisasjonene

 

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne:

Kunnskap:

 • ha grunnleggende kunnskap om strategiske problemstillinger i ulike typer av organisasjoner
 • ha tilegnet seg kunnskap om gjennomføring av en strategiprosess.
 • ha oversikt over relevante teorier
 • kjenne til hovedelementene i en forretningsplan, og hvilke analyser som ligger til grunn for denne
 • kjenne til hvilke strategiske problemstillinger en nystartet bedrift står ovenfor
 • ha fått god forståelse for hvilke valg en bedrift må ta for å sikre sin konkurranseevne
 • ha kunnskap om hva som bestemmer en organisasjons konkurranseevne

Ferdigheter:

 • være i stand til å gjennomføre en komplett strategiprosess i en organisasjon 
 • anvende ulike verktøy som anvendes til strategiske analyser (både interne og eksterne analyser)
 • sette opp strategiske alternativer og velge blant disse

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesning per uke 

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 2 uker

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

 • Studenten skal gjennom eksamen gjennomføre en strategiprosess i en organisasjon

Pensum

Pensumoversikt

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 08:22:16