Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Dag Erik Berg
 • Hallgeir Gammelsæter
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM700 Globale endringer og organisasjoner (Høst 2022)

Om emnet

 • Globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi

 • Globalisering i økonomisk perspektiv: finansielle systemer og kriser

 • Globale forandringer og endringer i samfunnsformer og organisasjonsformer, herunder velferdspolitiske utfordringer

 • Klimaendringene - politisk økonomiske utfordringer 

 • Nye reguleringsregimer 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet

 • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og dermed være i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer.  

Undervisnings- og læringsformer

Samlinger på til sammen 12 dager, enten organisert som enkeltdager eller som to eller flere dager samlet. 

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 6 timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Hjelpemidler: Egne notat / forelesningsnotat

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2022 08:22:04