Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Dag Magne Berge
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM820 Nyskaping i tjenesteyting og offentlig sektor (Høst 2022)

Om emnet

 • Teorier om innovasjon i tjenestytende næringer
 • Forholdet mellom tjenesteinnovasjoner og industriell vareproduksjon
 • Innovasjon og reformer i offentlig sektor -
 • Demokratiserende endringer
 • Sosiale innovasjoner

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

 • Beherske teorier over hva som kjennetegner innovasjoner, nyskapende organisasjoner og nettverk i tjenesteytende næringer
 • Ha innsikt i teorier om forholdet mellom innovasjoner i  service og innovasjoner i materiell produksjon 
 • Beherske teorier om omstillinger i offentlig sektor
 • Ha innsikt i nyere trender innen ledelse i og organisering av offentlig sektor
 • Ha innsikt i teorier om og eksempler på demokratiserende og sosiale innovasjoner

Ferdigheter

 • Kunne drøfte tjenestemessige innovasjoner og offentlige omstillinger kritisk i lys av den politiske, samfunnsmessige og økonomise utviklingen
 • Kunne anvende relevante teorier i empiriske studier

Generell kompetanse

 • Kunne bidra konstruktivt til innovasjoner i tjenesteproduksjon og offentlig virskomhet på en etisk forsvarlig og reflektert måte

Undervisnings- og læringsformer

Seks heldagssamlinger, inkludert gruppearbeid

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
 • Hjelpemidler:

Pensum

Pensum vil bli oppgitt ved studiestart. 

Relevant litteratur: 

Moulaert, F., & MacCallum, D. 2019. Advanced introduction to social innovation. Cheltenham: Edward Elgar.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. 2017. Public management reform : a comparative analysis--into the age of austerity (Fourth edition. ed.). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. (Generell del pluss et par landanalyser)

Smith, Graham 2009 Democratic Innovations. Designing Institution for Citizen Participation. New York: Cambridge University Press 2002, kap. Intr. 1, 2, 4, 5 og 6.

Ringholm, T. H. Teigen & N. Aarsæther (red.): Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 

Gallouj, Faïz og Faridah Djellal The Handbook of Innovation and Services. A Multi-disciplinary Perspective. Chektenham: Edward Elgar

 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2022 02:22:12