Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Lise Lillebrygfjeld Halse
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM820 Nyskaping i tjenesteyting og offentlig sektor (Høst 2022)

Om emnet

 • Teorier om innovasjon i tjenestytende næringer
 • Forholdet mellom tjenesteinnovasjoner og industriell vareproduksjon
 • Innovasjon og reformer i offentlig sektor -
 • Demokratiserende endringer
 • Sosiale innovasjoner

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

 • Beherske teorier over hva som kjennetegner innovasjoner, nyskapende organisasjoner og nettverk i tjenesteytende næringer
 • Ha innsikt i teorier om forholdet mellom innovasjoner i  service og innovasjoner i materiell produksjon 
 • Beherske teorier om omstillinger i offentlig sektor
 • Ha innsikt i nyere trender innen ledelse i og organisering av offentlig sektor
 • Ha innsikt i teorier om og eksempler på demokratiserende og sosiale innovasjoner

Ferdigheter

 • Kunne drøfte tjenestemessige innovasjoner og offentlige omstillinger kritisk i lys av den politiske, samfunnsmessige og økonomise utviklingen
 • Kunne anvende relevante teorier i empiriske studier

Generell kompetanse

 • Kunne bidra konstruktivt til innovasjoner i tjenesteproduksjon og offentlig virskomhet på en etisk forsvarlig og reflektert måte

Undervisnings- og læringsformer

Seks heldagssamlinger, inkludert gruppearbeid

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
 • Hjelpemidler:

Pensum

Pensumoversikt

 

 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:22:14