Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Ingunn Gjerde
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM111 Politiske prosesser (Vår 2022)

Om emnet

 • inntaksprosesser og politiske aktører (den demokratiske kanal, den korporative kanal, massemedia, aksjoner, samt supplerende innflytelseskanaler som brukerkanalen og lignende)
 • uttaksprosesser (iverksetting av offentlig politikk, virkemidler og innhold i offentlig politikk, herunder velferdsstat)
 • tilbakeføringsprosesser og evaluering

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

ADM110 Stats- og kommunalkunnskap

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne:

 • ha oversikt over inntaksprosesser og aktører i det norske politiske systemet
 • ha oversikt over uttaksprosesser, iverksetting, virkemidler og innhold i offentlig politikk
 • kunne anvende sentrale teorier og begrep i forhold til aktuelle problemstillinger.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning 3 timer pr. uke. Undervisningen består av forelesninger og gruppearbeid. 

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 25%
 • Varighet: 1 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 75%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Canvas ved semesterstart

Aktuell litteratur:
Christensen, T. m. fl. Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget. siste utgave
Hanssen, G.S m.fl. Politikk og demokrati, Gyldendal. siste utgave

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2021 09:22:04