Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Sølve Mikal Krekvik Nerland
 • Erlend Vik
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM755 Mastergradsoppgave (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Bare kandidater som er tatt opp på masterstudiet i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse kan skrive masteroppgave.
Masteroppgaven kan først leveres etter at alle andre emner i studiet er fullført og bestått.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha evne til å fordype seg i utvalgte teorier og emner
 • ha spesielle kunnskap om disse teoriene og om det empiriske feltet oppgaven dreier seg om
 • generelt kunne anvende teori og metode i vitenskapelige undersøkelser og/eller drøftelser på en reflektert og moden måte
 • ha evne til å gjøre avanserte utredninger på en selvstendig og analytisk måte

Undervisnings- og læringsformer

Oppgaveveiledning

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: -
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensumoversikt
Fant ingen pensumliste for dette emnet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 10:22:27