Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

IDR212 Skatt, regnskap og støtteordninger for idrettslag (Vår 2022)

Om emnet

-Inntektsskatt

-Merverdiavgift

-Regnskap

-Finansiering - støtteordninger mv.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
JUR204 – Idrettsjus 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne

Kunnskap

 • Ha kunnskap om de skatte- og avgiftsreglers anvendelse på idretten
 • Ha kjennskap til regnskapsføring for idrettslag
 • Ha kjennskap til hvoerdan idrettsalg finansieres - herunder de sentrale støtteordningene 

Ferdighet:

 • Identifisere skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i et idrettslag

 • Løse skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i et idrettslag

 • Anvende grunnlegende regnskapsprinsipper i regnskapsføringen for et idrettslag

 • Anvende ulike støtteordninger til finasiering av et idrettslag 

Generell kompetanse

 • Ha oversikt over økonomiske forhold i et idrettslag

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gis i hovedsak digitalt. Det vil bli avholdt ett (ikke-obligatorisk) oppgaveseminar i tilknyting til hvert av de fire arbeidskravene med fysisk oppmøte.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 4
 • Påkrevde arbeidskrav: 4
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Det gis fire arbeidskrav, hvorav alle må være bestått: De gis én oppgave innenfor hvert av følgende temaer:1) Finansiering2) Regnskap3) Inntektsskatt/arbeidsgiverplikter4) Merverdiavgift

Eksamen

 • Vurderingsform: Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
 • Andel: %
 • Varighet: -
 • Gruppering: -
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: -

Pensum

Litteratur blir oppgitt ved semesterstart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2021 13:21:57