Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Ole Martin Kleivenes
 • Geir Oterhals
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR310 Prestasjonspsykologi (Vår 2022)

Om emnet

Studenten gis en innføring i teorier og prinsipper knyttet til gruppedynamikk, 'goal setting', selvtillit, motivasjon, selvregulering, læring og ferdighetsutvikling. Det fokuseres på hvordan en tilrettelegger for prosesser som kan fremme langsiktig prestasjonsutvikling på individ og gruppenivå.

 

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Ingen

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

 • kunne forklare sentrale psykologiske begreper relatert til prestasjonsutvikling i idrett på individuelt- og gruppenivå
 • kunne forklare hvordan ulike former for instruksjon, veiledning og coaching kan anvendes for å fremme prestasjonsutvikling innen idrett
 • evaluere og kritisk analysere modeller for prestasjonsutvikling

Ferdigheter

 • anvende teorier og prinsipper fra emnet for å bedre egne prestasjoner
 • gjenkjenne god praksis ut i fra idrettspsykologiske prinsipper, og forstå hvilke effekt ulike tiltak kan ha på prestasjonsutvikling
 • anvende gruppeprosesser som leder mot prestasjonsutvikling
 • identifisere god praksis for langsiktig utvikling av ferdigheter på organisasjons- og lagnivå 

Generell kunnskap

Dette emnet er del av gjennomgående læringstråder om forskning, personlig utvikling og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 

Undervisnings- og læringsformer

Fire timer forelesning pr uke (ca). Læringsaktiviteter gjennom semesteret som inneholder undervisning, gruppearbeid, gruppeinnleveringer og gruppepresentasjoner.
Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, veiledning, database-/ internettsøk. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 4
 • Påkrevde arbeidskrav: 4
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Fire oppgaver: Én gruppeoppgave (teoretisk bakgrunn) og tre individuelle oppgaver (lage mål-/strategiplan, ukentlig logg og sluttevaluering).

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Her er lenke til pensumlitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2021 12:21:57