Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Jan-Erik Kvåle
 • Turid Aarseth
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (Vår 2023)

Om emnet

 • ulike forskningsmetoder og analysestrategier
 • problemformulering
 • operasjonalisering og måling av variabler
 • utvalgsbeslutninger
 • valg av datainnsamlingsmetode
 • dataanalyse
 • tolkning og rapportering

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SAF112 – Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7.5
SAF112 – Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne :

Kunnskap:

 • ha kunnskap om grunnprinsippene innen samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Ferdigheter:

 • ha ferdigheter i å planlegge enkle empiriske undersøkelser og tolke resultater fra kvantitative prosjekter

Generell kompetanse:

 • ha generell kompetanse i bruk og vurdering av  kilder

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning med veiledning/gruppearbeid per uke.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 50%

 • Varighet: -

 • Gruppering: Gruppe

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Hjelpemidler:

 

 • Vurderingsform: Skoleeksamen

 • Andel: 50%

 • Varighet: 3 timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Hjelpemidler:

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 09:22:35