Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Georg Inge Iversen Panzer
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM620 Etikk (Vår 2023)

Om emnet

Følgende tema omhandles:

 • etisk metode
 • etiske teorier
 • etikk i arbeidslivet: Menneskesyn, jobb- og organisasjonsutforming
 • etikk i næringslivet: Går marked og moral sammen?
 • etikk, demokrati og velferdstenkning
 • etikk og miljø

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • identifisere etiske problemstillinger og dilemmaer med utgangspunkt i grunnleggende etiske teorier
 • oppøve ferdigheter i etisk refleksjon og argumentasjon
 • forklare hvordan etikk kommer inn som et viktig beslutningsgrunnlag i arbeidslivet, næringslivet og i utforming av offentlig politikk

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesning pr. uke. Digital undervisning med oppgaveløsning

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
 • Hjelpemidler:

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:22:28