Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Sølve Mikal Krekvik Nerland
 • Erlend Vik
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM755 Mastergradsoppgave (Vår 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Må ha fullført arbeidskrav (skissene) i ADM912 Samfunnsvitenskapelige metoder.

Bare kandidater som er tatt opp på masterprogrammet i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse, kan skrive masteroppgave.

Masteroppgaven kan først leveres etter at alle andre emner i studiet er fullført og bestått.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskaper:

 • har kunnskaper om hvordan planlegge og selv gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse
 • forstår viktigheten av å formulere gode forskningsspørsmål, og hvordan bruke teoretiske/falgie perspektiver og et metodisk design for å besvare problemstillingen i en masteroppgave
 • har spesiell kunnskap om utvalgte teorier og samfunnsvitenskapelige metoder brukt i masteroppgaven, og om det empiriske feltet som masteroppgaven dreier seg om
 • kan kritisk og systematisk integrere kunnskaper fra et eller flere emner i SOL-masterprogrammet inn i masteroppgaven

Ferdigheter:

 • har evne til å fordype seg i utvalgte teorier, samfunnsvitenskapelige metoder og temaområder
 • kan tilegne seg faglitteratur på en selvstendig og kritisk måte
 • kan gjøre selvstendig akademisk analysearbeid på en teoretisk informert og metodisk forsvarlig måte
 • evne til selvstendig prosjektarbeid med sterk faglig og metodisk forankring

Generell kompetanse:

 • kan anvende teorier og metoder i samfunnsvitenskapelige undersøkelser og/eller drøftelser på en reflektert og moden måte
 • har evne til å gjennomføre avanserte utredninger på en selvstendig og analytisk måte
 • har evne til å formidle skriftlig et samfunnsvitenskapelig tema

Undervisnings- og læringsformer

Oppgaveveiledning med tildelt veileder og et midtvegsseminar.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Deltakelse på et endagsseminar midtvegs i semesteret med tilhørende forberedelser

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 1 semester
 • Gruppering: -
 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
 • Hjelpemidler:
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 08:22:32