Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
½ år

ADM835 Exchange semester (Vår 2023)

Om emnet

Studietilbud ved utenlandsk utdanningsinstitusjon. Se oversikt her.
Innhold, omfang og nivå skal være godkjent av studieleder før utreise.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Må ha fullført bachelorgrad med karaktersnitt på C eller bedre.
Må ha minimum karakter 4 i engelsk fra videregående skole eller på annen måte kunne dokumentere gode engelskkunnskaper. Hvis vertsinstitusjonen ikke har engelsk som undervisningsspråk, må studentenkunne dokumentere god språkforståelse, både skriftlig og muntlig.

Søknadsfrist 10. september.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført utvekslingssemester:

  • ha tatt emner som er relevante for det studiet studenten tar ved Høgskolen i Molde
  • ha fått internasjonal erfaring og trening i å behandle sitt fagområde på et fremmed språk
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:22:29