Fakta om emnet

Studiepoeng:
45
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Vår
Varighet:
1 år

HELM3900 Masteroppgave (45 sp)– Master i helseledelse (Vår 2023–Høst 2023)

Om emnet

Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Oppgaven kan leveres individuelt eller to studenter kan samarbeide. Omfanget skal være omlag 100 sider (definert ved 12 punkts Times New Roman og 1,5 i linjeavstand). Oppgaven kan også leveres som artikkelsamling. Emnet består av ett obligatorisk oppstartseminar og selve masteroppgaven. Hver student/gruppe får oppnevnt veileder og veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med mastergradsoppgaven. Normen er inntil 50 timer veiledning per oppgave.

 

Masteroppgaver skrevet på norsk skal ha et kortsammendrag på engelsk. Oppgaver skrevet på engelsk skal ha et kort sammendrag på norsk.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Opptak på masterstudiet i helseledelse. Studenten må ha bestått samtlige obligatoriske emner som inngår i masterprogrammet før studenten kan levere masteroppgaven.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Målet for arbeidet med mastergradsoppgaven er å gi studenten erfaring i å planlegge, gjennomføre og rapportere en selvstendig vitenskapelig undersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres under veiledning slik at studentene senere kan gjennomføre undersøkelser på egen hånd.

Undervisnings- og læringsformer

Individuell og gruppevis veiledning samt deltakelse på oppstartseminar.

Eksamen

  • Vurderingsform: Masteroppgave

  • Andel: 100%

  • Varighet: 2 Semester

  • Gruppering: Individuell

  • Karakterskala: Bokstavkarakter

  • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

  • Kommentar:
    Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F, avholdes det ikke muntlig eksamen. Muntlig eksamen innebærer at studenten presenterer sin masteroppgave i en muntlig presentasjon på inntil 20 minutter. Presentasjonen er åpen for alle. Deretter gjennomføres en muntlig eksaminering hvor masterstudenten og sensorene er tilstede.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 05:22:52