Sluttevaluering: emneevaluering og semesterevaluering

Emneevaluering benyttes for studier som er bygd opp av ulike emner

Semesterevaluering benyttes for profesjonsutdanningene på HS.

Formål:

Sluttevaluering skal gi grunnlag for forbedringsarbeidet og utvikling av studie-/undervisningsopplegget.

Ansvarlige:

Dekan er ansvarlig for at sluttevalueringen finner sted, og skal bestemme hvilke emner/semester som skal evalueres. Faglærer/kullansvarlig er ansvarlig for gjennomføringen av evalueringen.

Hvordan:

Studentene skal evaluere hele evalueringsenheten, undervisningen, eget læringsarbeid, arbeidsmåter, læringsutbytte og organisatoriske rammer. Sluttevaluering skjer ved elektronisk standardskjema i LMS. Det er utarbeidet et skjema med minimumsspørsmål, hvor faglærer/kullansvarlig kan legge til egne spørsmål.  I studier med praksis er det særlig viktig at dette blir evaluert. Evalueringen skal normalt gjennomføres på slutten av semesteret. Avdelingen kan selv avgjøre om evalueringen skal være et obligatorisk arbeidskrav.

Evalueringsskjema

Skjema ligger i LMS under ”Evaluering”, hvor man også finner retningslinjer og veiledning for bruk. Studentene gjennomfører evalueringen ved at skjemaet gjøres tilgjengelig for de studentene som er oppmeldt til emnet/studiet. Studentenes anonymitet er sikret.

Rapportering:

Faglærer/kullansvarlig skal oppsummere evalueringen i en rapport som sendes til studieleder. Rapporten skal oppsummere hvordan evalueringen er gjennomført, resultatet og faglæreres/kullansvarliges vurdering med forslag til tiltak. Studieleder skal diskutere resultatene av evalueringene i kvalitetsteam eller med studenttillitsvalgte. Studentene skal ha tilbakemelding om resultatet av evalueringen, enten i forelesning eller ved tilgang til evalueringsrapporten. 

Vedlegg: 

Sluttevaluering - Emne eller semester

Publisert 12. mai 2020 10:23 - Sist endret 12. mai 2020 10:23