Underveisevaluering

Gjennom underveisevaluering (formativ evaluering) skal studentene vurdere faglig opplegg, gjennomføring av undervisning og egeninnsats i den enkelte evalueringsenhet for å kunne justere den aktuelle studiesituasjonen.

Formål:

Underveisevalueringen skal gi en direkte tilbakemelding om hvordan studentene opplever læresituasjonen for eventuelt å kunne gjennomføre justeringer og endringer i løpet av semesteret som bedrer tilbudet for studentene. Underveisevaluering skal gi faglærer/kullansvarlig mulighet til å utvikle sin undervisning underveis.

Ansvarlig:

Den enkelte faglærer/kullansvarlig er ansvarlig for å evaluere egen undervisning, og om det skal gjennomføres i form av underveisevaluering.

Hvordan:

Metoden som benyttes skal bidra til å få en dialog mellom student og faglærer om å videreutvikle og forbedre undervisningen.

Faglærer/kullansvarlig kan i samarbeid med studentene vurdere hvordan og når underveisevalueringen skal gjennomføres ut fra målet med læreprosessen, lærestoffets art og undervisningsform. Det er viktig at studentene er informert om hensikten med evalueringen og at de får vite hva som er realistisk å endre på.

Aktuelle metoder:

  • Muntlig tilbakemelding (dialog mellom foreleser og studenter i løpet av en forelesning)
  • Referansegrupper
  • Summegrupper
  • Eget skjema

Tema underveisevalueringen bør ta opp:

  • Studentenes egeninnsats i undervisningen
  • Faglig tilrettelegging for læring
  • Pedagogisk tilrettelegging for læring
  • Krav og forventninger til studentene

Rapportering:

Faglærer/kullansvarlig bør skrive et kort referat fra evalueringen med tiltaksplan som studentrepresentantene og faglærer/kullansvarlig underskriver på. Resultatet fra evalueringen skal diskuteres med studentene.

Faglærer/kullansvarlig kan utarbeide en kort rapport om at underveisevalueringen er gjennomført. Rapporten sendes til studieleder evt. sammen med sluttevalueringen ved semesterslutt.

Publisert 12. mai 2020 10:31 - Sist endret 12. mai 2020 10:31