Tilsyn med kvalitetsarbeidet ved HiMolde

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) skal gjennomføre tilsyn med Høgskolen i Moldes systematiske kvalitetsarbeid høsten 2020.

I forbindelse med tilsynet har NOKUT bedt om strategiske dokumenter fra institusjonsledelsen og dokumentasjon på systematisk kvalitetsarbeid ved fire studieprogrammer ved HiMolde: Bachelor i vernepleie, Bachelor i marin logistikk og økonomi, Master of Science in Logistics og Ph.d. i helse- og sosialfag.

Dokumentasjon på institusjonsnivå skal gjøre det mulig for de sakkyndige å vurdere kvalitetsarbeidet på et overordnet nivå. Denne dokumentasjonen omfatter et utvalg av institusjonens overordnede dokumenter, leseveiledninger og redegjørelser fra institusjonen.

Dokumentasjonen på studieprogramnivå skal gjøre det mulig for de sakkyndige å vurdere institusjonens kvalitetsarbeid i praksis ved de fire utvalgte studieprogrammene. Institusjonene skal kunne dokumentere at de har ordninger for å kontrollere at alle studietilbud er i tråd med gjeldende forskrifter. Denne dokumentasjonen omfatter et utvalg dokumenter som omhandlende kvalitetsarbeidet ved studieprogrammet, samt leseveiledninger. 

Komiteen gjennomfører et institusjonsbesøk 10. - 12. november 2020. Hensikten er å få utdypet informasjon om den skriftlige dokumentasjonen og for å eventuelt belyse forhold som er uklare eller ikke er tilstrekkelig besvart. Under besøket intervjuer komiteen ulike aktører ved institusjonen, både studenter og ansatte.

Tilsynsprosessen

Dokumentasjon

Dokumentasjonen ble oversendt til NOKUT 31. januar 2020. Til sammen utgjør den 1985 sider og presenteres under.

Institusjonsnivå

Bachelor i vernepleie

Bachelor i marin logistikk og økonomi

Master of Science in Logistics

Ph.d. i helse- og sosialfag

Studentuttalelse

Publisert 14. feb. 2020 13:32 - Sist endret 19. feb. 2021 08:56