Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Bachelor studium
Åpner for søking:
1. februar 2021
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2021

FNs Bærekraftsmål

Programmets innhold

Klimaendringene er vår tids største utfordringer og FNs bærekraftsmål er viktige å nå dersom vi skal begrense effektene av klimaendringene. Høgskolen i Moldes logistikkprogrammer fokuserer på effektiv ressursbruk. Studiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi skal gi grunnlag for å utvikle og drifte virksomheten blant annet i samsvar med økologiske prinsipper, for å bidra til bærekraftig økonomisk virksomhet.

Ferdig utdannede kandidater arbeider med generell administrasjon med vekt på logistikk i alle typer bransjer som driver med fysisk produksjon og distribusjon. Dette omfatter blant annet matproduksjon og distribusjon av ferdigvarer til varehandel, men også andre typer bransjer som eksempelvis serviceindustri, verftsindustri og produksjon av energi vil være aktuelle bransjer.

Møt en av våre studenter