Bachelor i marin logistikk og økonomi

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
  • Norsk
  • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2022
Illustrasjonsbilde

Studiet er designet for marin næring. Foto: Colourbox.com

Programmets innhold

Marin næring omfatter fiskeri, havbruk, fiskeindustri, fôrproduksjon, utstyrs- og tjenesteproduksjon. Næringen er stor og stiller krav til gode logistikkløsninger i hele verdikjeden, fra innkjøp av innsatsfaktorer til at sjømaten kan kjøpes over disk. Dette studiet fokuserer på hva som skal til for å skape god flyt og lønnsomhet i næringen.

Studiet er designet i samarbeide med bransjeaktører for å møte de kompetansebehovene sektoren har. Studiet vil gi en bransjerettet utdanning med relevante spesialiseringstema, samt generelle tema som logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, nasjonal og internasjonal transport og prosjektledelse.

Framtiden ligger i havet

Ved å studere marin logistikk og økonomi får man et faglig sterkt utbytte og i tillegg et innblikk i en spennende næring. Studiet har virkelig innfridd til forventningene, og samtidig er det ikke et minus at Kristiansund er en så vakker by.”
Andrea Lindgaard, bachelorstudent, marin logistikk og økonomi.