Bachelor i marin logistikk og økonomi

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
Høst 2023
Undervisningsspråk:
  • Norsk
  • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium
Åpner for søking:
1. februar 2023
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2023
Illustrasjonsbilde

Studiet er designet for marin næring. Foto: Colourbox.com

Ønsker du å jobbe i en av de raskest voksende næringene i Norge?  Marin næring omsetter for over 100 milliarder kroner årlig og vokser stadig i omfang.

Programmets innhold

Logistikk handler om hvordan strømmen av varer, informasjon, og andre nødvendige ressurser kan styres effektivt slik at resultatet blir best mulig for sluttkunden.

Bachelorstudiet i marin logistikk og økonomi inneholder en rekke generelle emner innen logistikk og Supply Chain Management, men har i tillegg et bransjefokus mot de marine næringene og inneholder spesialiseringstema som skal skape forståelse for dynamikken i markedene, krav og regler rundt biologisk produksjon og produksjon av sjømat. Det er også nyttig å kjenne til teknologier og utstyr som benyttes i dag og som utvikles for fremtiden. I havbruksnæringen er det viktig at god fiskehelse ivaretas, og at næringen er bærekraftig med bl.a minst mulig påvirkning av det ytre miljø.

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk i administrasjonen hos oppdrettsselskaper, fiskebåtrederier, fiskemottak og i leverandørindustrien til disse næringene – så som leverandører av utstyr, emballasje, tjenesteleverandører og hos leverandører av transport og logistikktjenester. Det er grunn til å tro at kandidater som har en bransjerettet utdanning på 3 år innen fagområdet marin logistikk og økonomi eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, vil bli svært etterspurt i tiden fremover. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Framtiden ligger i havet

Ved å studere marin logistikk og økonomi får man et faglig sterkt utbytte og i tillegg et innblikk i en spennende næring. Studiet har virkelig innfridd til forventningene, og samtidig er det ikke et minus at Kristiansund er en så vakker by.”
Andrea Lindgaard, bachelorstudent, marin logistikk og økonomi.