English version of this page

Master i økonomi og administrasjon

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studienivå:
Mastergrad iht §3, 2 år
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
20. april 2022

Fra høsten 2022 vil dette studiet tilbys som en internasjonal og engelskspråklig master, med tittelen Master of Science in Economics and Business Administration. Se derfor studiets engelske sider for fullstendig beskrivelse.

Programmets innhold

Næringslivet og offentlig forvaltning etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft. Masterstudiet er rettet inn mot de som ønsker en lederutdanning, og inneholder viktige fag i skjæringspunktet økonomi og ledelse. Studiet skal gi kandidatene innsikt og faglig kompetanse som kan gi næringslivet en god, faglig, konkurransedyktig og bærekraftig utvikling.

Våre studenter vil tilegnet seg analytiske ferdigheter på et meget høyt faglig nivå, som er etterspurt i arbeidsmarkedet, og studentene søker seg ofte mot leder- og mellomlederstillinger i næringslivet (f.eks. i finansinstitusjoner og konsulentselskaper) og rådgivende stillinger i offentlig sektor (f.eks. departementer og kommuner).

Hovedprofilen i studiet er økonomisk analyse, som omfatter følgende hovedtemaer:

  • Finansiell økonomi

  • Økonomisk styring

  • Samfunnsøkonomi