Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
  • Norsk
  • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
20. april 2022, kl. 14.00
Illustrasjonsbilde (Colourbox.com)

Petroleumslogistikk.  Colourbox.com.

Programmets innhold

Logistikk handler om hvordan strømmen av varer, informasjon, og andre nødvendige ressurser kan styres effektivt slik at resultatet blir best mulig for sluttkunden. Petroleumssektoren har historisk i stor grad vært konsentrert om investeringsproblemer og teknologiutvikling. Etter hvert har også driftsmessig optimalisering (logistikk) fått økende betydning. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell som skal arbeide med oppgaver som for eksempel innkjøp av varer og tjenester, transport av varer og personell, lagerstyring, samt planlegging og oppfølging av vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter.

Bachelorstudiet i petroleumslogistikk inneholder en rekke generelle emner innen logistikk og Supply Chain Management, men har i tillegg et bransjefokus mot oppstrømsaktivitetene leting etter og produksjon av petroleum fra offshore felt. Studiet inkluderer dermed også maritimt relaterte aktiviteter som forsyningsvirksomhet med skip til petroleumssektoren.

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk hos forsyningsbaser, leverandørindustri og handelsbedrifter, oljeselskapers driftskontor, engineeringsselskapers avdelinger for logistikk-/planlegging, samt hos leverandører av transport og logistikktjenester. Det er grunn til å anta at kandidater som har en yrkesrettet utdanning på 3 år innen fagområdet petroleumslogistikk eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, vil bli svært etterspurt. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Tidligere student Hilda B. Kleppe.
"Det mest positive ved å studere ved HiMolde, er at skolen er så spesialisert innen logistikk.  Dette sikrer kvalitet på fag og forelesere.  I tillegg er det fint å oppleve Nordmøre."