Siviløkonom

Siviløkonomutdanningen er femårig og består av en treårig bachelorgrad i økonomi og administrasjon (1. avdeling) eller tilsvarende og en toårig mastergrad (2. avdeling). Høgskolen i Molde tilbyr tre mastergrader som gir sidetittelen Siviløkonom etter kravene fra Econa/UHR-ØA. Master i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse er en av disse.

Forutsetninger for å få sidetittel Siviløkonom

Du må ha en 3-årig bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende som oppfyller UHR-ØA-planen (Plan vedtatt av UHRs enhet for økonomisk administrativ utdanning).


Det er et krav at minst 20 studiepoeng av mastergraden må være økonomisk administrative emner utenfor spesialiseringsområdet. For å oppnå dette, må studenten velge minst 20 studiepoeng blant emnene i studiemodellen nedenfor.

 

Andre emner på masternivå med koder BØK, SØK, TRA, LOG, eller SCM kan også benyttes i tillegg til emnene over, etter avtale med studieleder.

Publisert 9. jan. 2019 15:05 - Sist endret 15. jan. 2020 15:27