Voldsrisikovurdering og håndtering av mennesker med psykiske lidelser

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2021
Studienivå:
Videreutdanning lavere grad
Åpner for søking:
1. februar 2021
Ordinær søknadsfrist:
1. juni 2021

Programmets innhold

Dette studiet er et resultat av samarbeid mellom "Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Øst og helseregion Sør, Ullevål universitetssykehus" og Høgskolen i Molde, Avdeling for helsefag.

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av teorier om aggresjon og vold og praktisk-klinisk anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser.

Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i helsesystemet, forutsetter at en skal kunne gjøre denne typen utredning. Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljøterapi i institusjon som for individual- og gruppeterapeuter.

For nåværende studenter

Kontakt