Skikkethetsvurdering

Som student ved sykepleier- eller vernepleierutdanningen blir din skikkethet vurdert. Hensikten er å sikre at pasienter og andre brukere møter ansatte som er skikket for det yrket du skal utøve. 

Løpende skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og er en helhetsvurdering av dine faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- eller sosialpersonell. Skikkethet vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av ditt studie. 

Særskilt skikkethetsvurdering

  • Særskilt skikkethetsvurdering begynner med en innlevert tvilsmelding der det er begrunnet tvil om du er skikket for yrket. 
  • Alle som er i kontakt med deg som student kan levere inn tvilsmelding.
  • Tvilsmelding kan som hovedregel ikke være anonym
  • Tvilsmeldingen blir behandlet av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, jf. §§ 9 og 10.
  • Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering utreder saken og har ansvar for at det eventuelt utarbeides et utvidet veiledningsopplegg.

Hvis utvidet veiledning ikke har medført den nødvendige endring og utvikling hos deg, går saken til behandling i skikkethetsnemnda. Skikkethetsnemnda innstiller til institusjonens klagenemnd, som på bakgrunn av innstillingen kan fatte vedtak om at du ikke er skikket for yrket.


Felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter Lov om Universiteter og Høyskoler §§ 4-7 til 4-10 er klageinstans for klagenemndas vedtak. 

Vurderings- og oppfølgingssamtaler

  • Du oppfordres til å ta med seg en talsperson i møte, f.eks. tillitsvalgt eller medstudent.
  • Fra høgskolen/ universitetet møter alltid institusjonsansvarlig og referent. 

Institusjonsansvarlig ved Høgskolen i Molde:
Kari Westad Hauge

Skjema for tvilsmelding ved særskilt skikkethetsvurdering


Vil du vite mer om skikkethetsvurdering?

Av Elisabeth Finnøy Amdam
Publisert 8. aug. 2018 10:02 - Sist endret 25. sep. 2020 13:27