Hvem kan reise ut?

Her finner du informasjon om hvem som er kvalifisert til å reise på utveksling. 

Generelle krav

 • Du må ha studierett i et studieprogram ved Høgskole i Molde når du søker og under utvekslingsoppholdet.
 • Du må ha avlagte minimum 60 studiepoeng innen søknadsfristen.
 • Se i studieplanene for informasjon om når du kan reise ut i ditt studieprogram.
 • Avdeling for helse og sosialfag gjennomfører samtale/intervju med alle studenter som søker om utveksling.

Språkkrav

 • Du må ha minimum karakter 4 i engelsk fra videregående skole eller på annen måte dokumentere gode engelskkunnskaper.
 • Ved ikke engelskspråklig undervisningsspråk ved vertsinstitusjonen må du dokumentere god språkforståelse, både skriftlig og muntlig.

Karakterkrav

 • Du bør ha et karaktersnitt på C. I dette kravet inngår en helhetsvurdering av din faglige utvikling.
 • Ved avdeling HS må du gjennom et kvalifiseringsintervju for å vise at du er skikket til å møte de utfordringer et utenlandsopphold kan gi.

Du har ikke anledning å søke utveksling hvis

 • Du ikke har fulgt normal studieprogresjon.
 • Du tar enkeltemner.
 • Har avsluttet dine studier.
 • Vi kan avslå søknader som ikke tilfredsstiller vilkårene.

 

Publisert 14. juni 2018 13:50 - Sist endret 9. okt. 2018 15:08