Sikkerhet i utlandet

Alle studenter som reiser på utveksling må sette seg inn i Høgskolen sine råd for sikkerhet og gjøre de nødvendige forberedelsene før avreise.

Før du drar
Underveis i utenlandsoppholdet
Dersom noe skulle oppstå

Før du drar

Kontaktinformasjon

 • Oppdatere dine pårørende og Høgskolen i Molde om din adresse og telefon i utlandet.
 • Høgskolen informeres gjennom oppdatering i StudentWeb.
 • Lever egenerklæring til internajsonal koordinator.
 • Registrer utenlandsoppholdet ditt hos UDs tjeneste Reiseregistrering (www.reiseregistrering.no/).

Kopi av viktige papir

 • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter.
 • Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted.

Husk forsikring

Vaksiner deg!

Underveis i utenlandsoppholdet

Følg lover og regler

 • Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger.
 • Norsk UDs nettsider gir også informasjon om sikkerhet i forskjellige land. (udi.no). 
 • Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne). En god guidebok kan gi en del retningslinjer.
 • Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer; de fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff.
 • I unntakstilfeller kan norske myndigheter på kort varsel fraråde reise og opphold i enkelte land og områder. Dette må du rette deg etter.

Tenk sikkerhet

 • Vær varsom etter mørkets frembrudd. 
 • Unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet. Husk at rusmidler svekker dømmekraft og vurderingsevne.
 • Sørg for at andre vet hvor du befinner deg!
 • Gå aldri med mye penger på deg.

Vær forberedt

 • Det er lurt å ha to ulike betalingskort i tilfelle det ene blir stjålet.
 • Du bør ha tilstrekkelig med midler på bankkonto i Norge til dekning av eventuelle ekstraordinære utgifter.
 • Det kan være fornuftig å booke en flybillett som gir deg mulighet til å endre returen dersom dette skulle vise seg nødvendig.
 • Ha telefonnummeret til nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat) og andre viktige telefonnumre for hånden. 

Mat og drikke

 • Forurenset mat og vann kan gi infeksjoner. Undersøk om det er trygt å drikke vannet fra springen uten å koke det først.
 • Bruk ellers sunn fornuft i forhold til hva du spiser og hvor.

Dersom noe skulle oppstå

I krisesituasjoner

 • Kontakt dine pårørende.
 • Informer nærmeste utenriksstasjon.
 • Ring lokalt nødnummer (www.wikipedia.org).
 • Kontakt ditt vertsuniversitet.
 • Kontakt internasjonal koordinator ved Høgskolen i Molde.

Ved unntakstilstand

 • Følg retningslinjene fra lokale styresmakter.
 • Informer norsk utenriksstasjon om deg og din oppholdsadresse dersom du ikke har gjort det tidligere.

Ved behov for legehjelp

 • Kontakt vertsuniversitetet, forsikringsselskapets nødsentral, eller norsk utenriksstasjon for anbefalinger.

Tyveri eller utsatt for en kriminell handling

 • Kontakt lokalt politi for å anmelde forholdet.
 • Meld fra til din vertsinstitusjon.
 • Meld fra til Høgskolen i Molde ved internasjonal koordinator.
 • Ta om nødvendig, kontakt med nærmeste konsulat eller ambassade hvis du trenger juridisk assistanse.

Andre problemer

 • Ring hjem! Snakk med noen om det!
 • Ta kontakt med vertsinstitusjonene og internasjonal koordinator ved Høgskolen i Molde.
   
Publisert 3. juli 2018 14:10 - Sist endret 10. okt. 2018 10:28