Velkommen tilbake!

Dette må du huske på når du kommer hjem fra utveksling.

Faglig godkjenning

 • Godkjenningen er basert på forhåndsgodkjenningen og karakterutskriften fra vertsinstitusjon.
 • Dersom du får tilsendt karakterutskriften fra utlandet så er ditt ansvar å levere karakterutskriften til internasjonal koordinator. 
 • Studiepoengene fra utvekslingen rapporteres automatisk til Lånekassen.
 • Studiepoengene vil framkomme på vitnemålet ditt, men ikke karakterene.
 • Du legger selv karakterutskriften fra det utenlandske lærestedet ved vitnemålet.

Praksisstudier

Skriv rapport

 • Du plikter å levere rapport om utvekslingsoppholdet når du kommer hjem.
 • Du får en e-post om dette fra EUSurvey etter sluttdatoen du har oppgitt for oppholdet ditt.
 • Det er også flott om du skriver et reisebrev etter endt opphold. 

Ta språktest

 • Hvis du måtte ta OLS språktest før avreise, må du ta en ny språktest når du kommer hjem.
 • Denne får du tilsendt automatisk.

Bli medlem av ESN

 • Vi trenger erfarne studenter for å møte de internasjonale studentene som kommer til Høgskolen hvert semester.
 • Meld deg på nå! (www.esn.no). 

For helsefag studenter

 • Dersom du skal oppholde deg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, er du pliktig til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse.
 • Dersom du har praksisstudie eller blir innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden (gjelder ikke Nederland) i løpet av utvekslingsoppholdet er du pliktig å la deg teste for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved hjemkomst.
 • Den enkelte student er selv ansvarlig for å la seg teste. Bekreftelsen skal leveres til rådgiver for praksis snarest.

 

Publisert 10. juli 2018 13:41 - Sist endret 10. okt. 2018 10:29