English version of this page

IT-tjenester

IT Support ved hjemmekontor

Kontakt oss først på telefon 71 21 41 75 eller på support@himolde.no

Klikk på ikonet under (TeamViewer) for å laste ned fjernhjelp slik at IT support kan hjelpe deg når du er på hjemmekontor. Våre medarbeidere gir deg beskjed når du skal laste ned.

Tilkobling til nett

Trådløst og fastnett. Tilkobling hjemmefra og på reise. Eksternt skrivebord (Remote desktop)

Brukernavn og passord

Bytte passord, problemer med innlogging. Rettigheter og plikter.

Canvas

Canvas er læringsplattformen som brukes av studenter og ansatte ved HiMolde.

Kontakt IT-Support

Kontakt IT-servicedesk på epost support@himolde.no Besøk oss i Studentservice 1.etasje A-bygget.

Utskrift

Installasjon og oppsett av skriver. Betalingsløsning for utskrift. Skanning og kopiering

Telefoni og konferanse

Skype for Business til telefoni, chat og elektroniske møter. Adobe Connect til undervisning og nettmøter med mange deltakere

Office 365

Informasjon om skytjenesten Office 365

E-post og kalender

Innlogging og bruk av e-post. Kalendertjenester. Fraværsmelding for ansatte. Distribusjonslister for e-post

Mediaopptak

HiMoldeX, Mediasite, Adobe Connect og andre digitale verktøy for mediaopptak.

IT støtte ansatte

På denne siden finner du informasjon om de tjenester og administrative verktøy som kun er tilgjengelig for ansatte. 

IT-sikkerhet og retningslinjer

Sikre datamaskinen, data og identiteten din. Sikkerhetshåndboken og retningslinjer for IT-drift. Integrasjonsarkitektur.

"ABC om..." ulike digitale verktøy

"ABC om..."  ulike digitale verktøy er korte innføringar om aktuelle digitale verktøy, og arbeid med konkrete oppgåver. Du kan til dømes ta med eg ein Powerpoint-presentasjon du likevel skal lage, og få tips til korleis den kan gjerast enno betre. 

"DEF om..."  er tilsvarande tilbod som bygger vidare på "ABC om...".

I ZOOM kan studentar følgje forelesningar, seminar og få rettleiing i sanntid med både lyd og bilde. Dei kan også sjå læringsressursar (film, dokumenter, bilde osv.) som blir delt av lærar eller andre studentar. I tillegg kan studentar stille spørsmål gjennom ZOOMs chatfunksjon i løpet av undervisninga mm. Lærar kan dele studentane inn i mindre grupper som får sine eigne "digitale grupperom". Studentane kan og lage eigne «grupperom» som dei sjølv kan organisere, invitere inn medlemmer, dele skjerm m.m. Her finner du hjelp til pålogging.
USN (Universersitetet i Sør Norge) har hatt ZOOM ein periode. Dei har ei stor avdeling som har ansvar for å støtte undervisarar og studentar i bruken av digitale verktøy. Dei har mellom anna laga gode nettsider, som vi har fått lov til å vise til.

Vår viktigaste plattform for å dele og organisere informasjon knytt til undervisning, er Canvas. Men i nokre tilfelle er det behov for å jobbe saman med prosjekter, forsking mm der Canvas ikkje blir den naturlege digitale møtestaden. Skal du jobbe saman med nokon i større eller mindre grupper, dele filer, samskrive i dokumenter, ha orden på meldingar, e-post, bilde, samtalar i chat mm, er TEAMS eit særs godt verktøy. Eller, eigentleg er TEAMS ein verktøykasse der du kan samle og dele dialog og filer produsert i andre Microsoft-program.
Alle tilsette og studentar har tilgang til TEAMS via portal.office.com.
Microsoft har eit stort team som lagar gode hjelpesider for sine program. Du finner lenka til TEAMS hjelpeside nedanfor her.

Datainnsamling vha. Nettskjema

Ansatte og studenter har tilgang til å benytte Nettskjemaved spørreunder søkelser, påmeldinger, evalueringer o.l.