English version of this page

Databaser - Logistikk

ABI/INFORM Global - Tidsskrifter innen økonomi, markedsføring og logistikk.

Automotive News - Automotive News Online & Data Center (Passordbelagt)

Elgar online - E-bøker innen transport og logistikk, samt noe idrettsfag.

Emerald - Operations, Logistics & Quality - Tidsskrifter i fulltekst, innen flere fagområder, bl.a. logistikk

Lloyds list - Shipping (Passordbelagt)

OECD iLibrary - Bøker og tidsskrifter fra OECD i fulltekst. Hovedsakelig innen fagområdet transport, men også enkelte titler innen en rekke andre fagområder.

Sage Journals - Tidsskrifter innen en rekke ulike fagområder.

ScienceDirect - Tidsskrifter i fulltekst, alle fagområder.

SP Shipbase - Norsk skipsbase. (Passordbelagt)

Springer Link - Tidsskrifter i fulltekst, alle fagområder.

Taylor & Francis eBooks - Elektroniske bøker i fulltekst.

Taylor & Francis e-Journals - Tidsskrifter innen en rekke ulike fagområder.

TradeWinds - ​​Avis tilgjengelig i fulltekst. Passord fås i biblioteket.

Transport (Ovid) - Database om transportøkonomi og transportforskning. Referanser og abstrakt til tidsskriftartikler, konferanser og rapporter.

TRID Online - Referanser til transportlitteratur: TRIS & ITRD database, USA.

Wiley Online Library - Tidsskrifter i fulltekst, samt noen e-bøker, innenfor naturvitenskap, økonomi, teknologi, medisin og helsefag.