English version of this page

Databaser - Økonomi- og samfunnsfag

ATEKST - Tekstarkiv for norske medier

ABI/INFORM Global - Tidsskrifter innen økonomi, markedsføring og logistikk.

Brønnøysundregistrene - Foretaksinformasjon - gratisversjon

Juridika - Universitetsforlagets blå lovkommentarer og juridiske tidsskrifter. NB!  Velg [Login] -> [Logg inn med IP]

Lovdata Pro - Norske rettskilder, lover og forskrifter m.m. Du må opprette personlig bruker med din himolde-epostadresse.

MarketLine - MarketLine inneholder bransje- og markedsrapporter, firmainformasjon og finansielle data innen store markeder på verdensbasis, samt nyheter, meningsmålinger, trendrapporter og "case studier".​

Proff Forvalt - Kreditt- og regnskapsinformasjon for bedrifter. Passord fås i biblioteket

ScienceDirect - Tidsskrifter i fulltekst, alle fagområder.

Social Science Database - Database for samfunnsfag. Fulltekst og referanser til tidsskrifter m.m.

SPORTDiscus - Tidsskrifter i fulltekst og bøker innen sport, helse, trening og idrettsmedisin.

TITLON - en database med økonomiske data fra Oslo Børs til bruk for alle universiteter og høyskoler i Norge. Den driftes av UiT og inneholder detaljerte daglige økonomiske data med justerte priser. Databasen inneholder data tilbake til 1980. Tilgang til TITLON krever at institusjonen din er medlem.

TradeWinds - ​​Avis tilgjengelig i fulltekst. Passord fås i biblioteket.

Faglige ressurser