English version of this page

Databaser - Økonomi- og samfunnsfag

ATEKST - Tekstarkiv for norske medier

ABI/INFORM Global - Tidsskrifter innen økonomi, markedsføring og logistikk.

Brønnøysundregistrene - Foretaksinformasjon - gratisversjon

Juridika - Universitetsforlagets blå lovkommentarer og juridiske tidsskrifter. NB!  Velg [Login] -> [Logg inn med IP]

Lovdata Pro - Norske rettskilder, lover og forskrifter m.m. Logg inn med Feide

Proff Forvalt - Kreditt- og regnskapsinformasjon for bedrifter. Passord fås i biblioteket

Sage Journals - Tidsskrifter innen en rekke ulike fagområder.

ScienceDirect - Tidsskrifter i fulltekst, alle fagområder.

Social Science Database - Database for samfunnsfag. Fulltekst og referanser til tidsskrifter m.m.

SPORTDiscus - Tidsskrifter i fulltekst og bøker innen sport, helse, trening og idrettsmedisin.

Springer Link - Tidsskrifter i fulltekst, alle fagområder.

Taylor & Francis eBooks - Elektroniske bøker i fulltekst.

Taylor & Francis e-Journals - Tidsskrifter innen en rekke ulike fagområder.

TITLON - en database med økonomiske data fra Oslo Børs til bruk for alle universiteter og høyskoler i Norge. Den driftes av UiT og inneholder detaljerte økonomiske data med justerte priser for perioden 1980-2020. Databasen vil ikke oppdateres med nye data etter 2020.

TradeWinds - ​​Avis tilgjengelig i fulltekst. Passord fås i biblioteket.

Wiley Online Library - Tidsskrifter i fulltekst, samt noen e-bøker, innenfor flere fagområder, bl.a. økonomi og samfunnsfag.

Faglige ressurser