Referanseliste

Hva skal referanselisten inneholde?

Referanselisten plasseres til slutt i oppgaven. Denne skal inneholde alle detaljer man trenger for å finne kildene det vises til i oppgaveteksten. 

Alle referanser du henviser til i teksten skal oppgis i referanselisten.

En referanse skal inneholde all informasjon som er nødvendig for entydig identifisering, og inneholder vanligvis disse elementene:

 •  Forfatter

 •  Utgivelsesår

 •  Tittel

 •  Utgivelsessted og utgiver (gjelder ikke tidskriftsartikkel)

Hvordan skal referanselisten se ut?

Sjekkliste for referanselisten:

 • Referansene må være korrekte og entydige
 • Bruk overskrift referanseliste eller litteraturliste
 • Listen kommer sist i oppgaven på ny side
 • Referansene skrives med hengemarg (alt. med linjeskift)
 • Listen ordnes alfabetisk på første forfatters etternavn
 • Bruk fullt forfatternavn, men bruk initialer for fornavn når det er ukjent
 • Opp til ti forfattere: alle navn tas med i listen
 • Bruk kursiv på boktittel, navn på tidsskrift, navn på konferanse
 • Bruk "anførselstegn" på artikler, kapitler, deler av verk, upubliserte verk
 • Språket i referanselisten følger språket i oppgaven/avhandlingen 

Se mer om referanseliste på Søk & Skriv.

Vennligst merk at alt skriftlig arbeid og alle eksamener ved norske universitet og høgskoler blir plagiatkontrollert. Sett deg inn i reglene som gjelder.

Eksempler på utforming av referanseliste

 

Publisert 20. sep. 2018 09:27 - Sist endret 26. okt. 2021 09:46