Anne-Berit Fillingsnes

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4771214028
Study place
Molde
Office nr.
B-212

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

  • <Task 1>
  • <Task 1>
  • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

  • Fillingsnes, Anne-Berit & Thylén, Ingela (2012). Praksissykepleieres pedagogiske utfordringer i klinisk veiledning av sykepleierstudenter. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  2(4), s 249- 262 Show summary

View all works in Cristin

  • Fillingsnes, Anne Berit; Sandøy, Marit & Ulvund, Ingeborg (2011). Ny praksismodell i sykehjem : rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Molde kommune, Kristiansund kommune og Høgskolen i Molde. Rapport (Møreforsking Molde). 1109. Show summary
  • Fillingsnes, Anne-Berit (2011). Praksissykepleierens pedagogiske utfordringer i klinisk veiledning av sykepleierstudenter.
  • Fillingsnes, Anne-Berit (2006). Lærende fellesskap - kontaktsykepleiere i dialog [presentasjon av hovedfagsoppgave].
  • Fillingsnes, Anne-Berit (2005). Lærende fellesskap : kontaktsykepleiere i dialog : en studie av kontaktsykepleierens læringsprosess i en refleksjonsgruppe.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:03 PM - Last modified Sep. 3, 2018 3:03 PM