Aud Jorun Orøy

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4771214016
Study place
Molde
Office nr.
B-313

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Synnes, Oddgeir; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Gjengedal, Eva; Høie, Magnhild; Jørgensen, Else; Michaelsen, Ragnhild Karen Astad; Sundal, Hildegunn; Vatne, Solfrid & Lykkeslet, Else (2020). Finding ways to carry on : stories of vulnerability in chronic illness. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623. . doi: 10.1080/17482631.2020.1819635
 • Orøy, Aud Jorun; Strømskag, Kjell Erik & Gjengedal, Eva (2015). Do we treat individuals as patients or as potential donors? : a phenomenological study of healthcare professionals’ experiences. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  22(2), s 163- 175 . doi: 10.1177/0969733014523170 Show summary
 • Gjengedal, Eva; Ekra, Else Mari Ruberg; Hol, Hege Bente; Kjelsvik, Marianne; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorunn; Skrondal, Torill Helene; Sundal, Hildegunn; Vatne, Solfrid & Wogn-Henriksen, Kjersti (2013). Vulnerability in health care – reflections on encounters in every day practice. Nursing Philosophy.  ISSN 1466-7681.  14(2), s 127- 138 . doi: 10.1111/j.1466-769X.2012.00558.x Show summary
 • Orøy, Aud Jorunn; Strømskag, Kjell Erik & Gjengedal, Eva (2013). Approaching families on the subject of organ donation : a phenomenological study of the experience of healthcare professionals. Intensive & Critical Care Nursing.  ISSN 0964-3397.  29(4), s 202- 211 . doi: 10.1016/j.iccn.2013.02.003 Show summary
 • Orøy, Aud Jorunn; Strømskag, Kjell Erik & Gjengedal, Eva (2011). Interaction with potential donors’ families : the professionals’ community of concern - a phenomenological study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  6(1), s 1- 11 . doi: 10.3402/qhw.v6i1.5479 Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?. Åndalsnes Avis.  s 12
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?. Tidens Krav.  s 22
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen? : nasjonale føringer for kompetanse innen helse- sosial og velferdstjenester er tydelige. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 40
 • Gjengedal, Eva; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Høye, Magnhild Mjåvatn; Jørgensen, Else; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Sundal, Hildegunn; Synnes, Oddgeir & Vatne, Solfrid (2017). Vulnerability as an existential challenge in chronic illness : a balance between self and others.
 • Orøy, Aud Jorun & Julnes, Signe Gunn (2016). Avansert klinisk sykepleierolle i kommunehelsetjenesten. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 39
 • Orøy, Aud Jorun & Gjengedal, Eva (2015). Å balansere på en knivsegg. En fenomenologisk studie av helsepersonells erfaringer i samhandling med pårørende til potensielle donorer.
 • Orøy, Aud Jorunn (2011). Hva kan høgskolen bidra med i forhold til de utfordringer som helsepolitiske føringer medfører? : Videreutdanning; omsorg ved alvorlig sykdom og død.
 • Orøy, Aud Jorunn & Øvrelid, Torild (2011, 22. august). Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død. Nytt kurs ved Høgskolen i Molde. [Radio].  NRK Møre og Romsdal Morgensending.
 • Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Orøy, Aud Jorunn; Michaelsen, Ragnhild K A; Sundal, Hildegunn; Skrondal, Torill Helene; Vatne, Solfrid & Wogn-Henriksen, Kjersti (2010). Vulnerable groups’ experiences as basis for health care interaction, In Kevin C Krycka (ed.),  29th International Human Science Research Conference : Giving Voice to Experience. Seattle University, August 4-8, 2010.  Seattle University College of Arts and Sciences.  Konferanseabstract i rapport.  s 17 - 17 Show summary
 • Orøy, Aud Jorunn & Fagna, Heidi (2010, 04. mai). Tøft å vere pårørande. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Orøy, Aud Jorunn (2006). DRG-koding relatert til taushetsplikt og personvern.
 • Orøy, Aud Jorunn (2006). Forskningsetiske utfordringer i helsefaglige prosjekt.
 • Orøy, Aud Jorunn (2006). Kasuistikk om taushetsplikt.
 • Orøy, Aud Jorunn (2006). Pårørende i en donorsituasjon.
 • Orøy, Aud Jorunn (2006). Utfordringer ved bruk av observasjon og intervju ved en fenomenologisk tilnærming i kvalitativ forskning.
 • Orøy, Aud Jorunn (2005). Death, and it's gift to life : a phenomenological study of the experiences of organ donors' relatives during the organ-donation process.
 • Orøy, Aud Jorunn (2005). Døden i spenningsfeltet mellom natur og kultur : en kritisk drøfting av et hjernerelatert dødskriterium.
 • Orøy, Aud Jorunn (2005). Kommunikasjon og samhandling i klinisk praksis.
 • Orøy, Aud Jorunn (2004). "Døden i livets tjeneste" : en fenomenologisk studie av pårørendes opplevelser og erfaringer i forbindelse med spørsmålet om organdonasjon. Show summary
 • Orøy, Aud Jorunn (2004). Hvordan skrive prosjektplan.
 • Orøy, Aud Jorunn (2004). Innføring i vitenskapsteori, forskningsmetode og etikk.
 • Orøy, Aud Jorunn (2002). "Death, and it's gift to life" : a phenomenological study of the experiences of organ donors' relatives during the organ-donation process. Show summary
 • Orøy, Aud Jorunn (2002). Døden i livets tjeneste : en fenomenologisk studie av pårørendes opplevelser og erfaringer i forbindelse med spørsmålet om organdonasjon.
 • Orøy, Aud Jorunn (2001). Døden i livets tjeneste : en fenomenologisk studie av pårørendes opplevelser og erfaringer i forbindelse med spørsmålet om organdonasjon. Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:05 PM - Last modified Feb. 20, 2019 3:13 PM