May Østby

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Førstelektor II
Contact
+4771214022
997 46 629
Study place
Molde

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Research groups

Publications

 • Chalachanova, Anna; Nind, Melanie; Østby, May; Power, Andrew; Tilley, Liz; Walmsley, Jan; Westergård, Britt-Evy; Heia, Torill; Gerhardsen, Alf Magne; Oterhals, Ole Magnus & King, Matthew (2020). Building Relationships in Inclusive Research in Diverse Contexts.. Scandinavian Journal of Disability Research.  ISSN 1501-7419.  22(1), s 147- 157 . doi: https://doi.org/10.16993/sjdr.681
 • Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2019). Inkluderende forskning i prosjektet "Jeg kan", I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  16.  s 170 - 183
 • Søderstrøm, Sylvia; Østby, May; Bakken, Hege & Ellingsen, Karl Elling (2019). How using assistive technology for cognitive impairments improves the participation and self-determination of young adults with intellectual developmental disabilities. Journal of Intellectual Disabilities.  ISSN 1744-6295. . doi: 10.1177/1744629519882582 Full text in Research Archive.
 • Østby, May (2019). Recruitment of research participants with intellectual disability in a Norwegian context - a response to Williams. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257.  35(1), s 21- 22 . doi: 10.1080/08856257.2019.1687559 Show summary
 • Østby, May & Haugenes, Marit (2019). Arbeidsprosessen og prinsipper for inkluderende forskning, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 4.  s 55 - 62
 • Østby, May & Haugenes, Marit (2019). "Ingenting om oss uten oss", I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 2.  s 22 - 32
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : datainnsamling, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 6.  s 78 - 82
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : erfaringer med forskningsprosessen og samarbeidet, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 10.  s 108 - 118
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : formidling - å fortelle videre, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 9.  s 100 - 107
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan diskutere funnene?, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 8.  s 93 - 99
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan jobbe med analyse?, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 7.  s 83 - 92
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Oterhals, Ole Magnus & Høgstøyl, Camilla (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : planlegging, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 5.  s 68 - 77
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Asmyhr, Åse; Moe, Sissel & Hellzen, Ove (2019). Medforskning i "Mitt hjem - Min arbeidsplass", I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 3.  s 38 - 54
 • Hellzèn, Per Ove; Haugenes, Marit & Østby, May (2018). ‘It’s my home and your work’ : the views of a filmed vignette describing a challenging everyday situation from the perspective of people with intellectual disabilities. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  13(1), s 1- 9 . doi: 10.1080/17482631.2018.1468198 Full text in Research Archive. Show summary
 • Brask, Ole David & Østby, May (2013). Ambisjoner og forpliktelse i studentgrupper : erfaringer med gruppesammensetting og samarbeid ut fra selvvalgt ambisjonsnivå. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  36(1), s 4- 25 . doi: 10.3402/uniped.v36i1.20950 Show summary
 • Østby, May & Bjørkly, Stål (2011). Vignette selection for ethical reflections : a selection procedure for vignettes to investigate staff reflections on the ethical challenges in interaction with people with intellectual disabilities. Ethics and social welfare.  ISSN 1749-6535.  5(3), s 277- 295 . doi: 10.1080/17496535.2010.550129 Show summary

View all works in Cristin

 • Østby, May & Haugenes, Marit (red.) (2019). Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  256 s.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller : en refleksjonsmodell. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1671-0.  296 s. Show summary
 • Balandin, Susan; Molka-Danielsen, Judith Ann; Vee, Kristin & Østby, May (2010). Bruk av IKT for å fremme livslang læring i kommunikasjon, helse og funksjonshemming - Brukermanual. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk.  ISBN 9788279621317.  24 s.

View all works in Cristin

 • Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2019). Brukernes erfaringer og vurderinger av velferdsteknologi.
 • Ellingsen, Karl Elling; Bakken, Hege; Dahlen, Wenche Natland; Lungwitz, Dirk; Strand, Øivind; Søderstrøm, Sylvia & Østby, May (2019). Velferdsteknologi i velferdstjenester til personer med utviklingshemming. En rapport fra forskningsprosjektet Jeg Kan! Livslange tjenester til personer med utviklingshemming.
 • Oterhals, Ole Magnus; Østby, May; Chalachanova, Anna; Askheim, Ole Petter & Pileberg, Silje (2019, 17. desember). Kan han gjere forskinga rikare?. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Søderstrøm, Sylvia; Bakken, Hege & Østby, May (2019). Bruk av Memoplanner gir økt deltakelse og selvbestemmelse blant personer med uviklingshemming..
 • Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus; Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Haugenes, Marit; Sten, Magnus & Høgstøyl, Camilla (2019). Det er viktig å bestemme selv! En undersøkelse om hva som er viktig å bestemme selv.. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  65(6), s 12- 21
 • Østby, May (2019, 10. november). "Ambassadør for inkludering". [Tidsskrift].  Fontene forskning.
 • Østby, May (2019). Deltakelse i kunnskapsutvikling og tjenesteinnovasjon – visst er det mulig! Vernepleieren som partner og pådriver. Vernepleier.no.
 • Østby, May (2019, 10. november). Kan HAN gjere forskninga rikare?. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Østby, May; Bakken, Hege & Oterhals, Ole Magnus (2019). Medforskning - Slik jobbet vi sammen i prosjektet "Jeg kan!".
 • Østby, May & Haugenes, Marit (2019). Forskerskolen.
 • Østby, May & Haugenes, Marit (2019). Sluttord: Hva nå? : implikasjon for videre arbeid, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 18.  s 197 - 202
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus & Sten, Magnus (2019). Mitt hjem - Min arbeidsplass.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : innledning, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, innledning.  s 65 - 67
 • Østby, May & Oterhals, Ole Magnus (2019). Prosjektet "Jeg kan!"- Velferdsteknologi: teknologiske hjelpemidler for personer med utviklingshemming..
 • Østby, May & Rajah, Jathushiga Bridget (2019, 18. desember). Forsker May Østbye: – Personer med utviklingshemming trengs som medforskere. [Internett].  Fontene.no.
 • Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus & Sten, Magnus (2019). Hva vet vi om selvbestemmelse - funn fra prosjektet "Slik vil jeg ha det!".
 • Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2018). Bruk av velferdsteknologi i "Jeg kan!-prosjektet". Hva synes brukerne selv om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Kjernerollemodellen – en reise i hjelperelasjoner : instruksjonsvideo. Show summary
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere – ved en skillevei. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 23
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere er ved en skillevei. Fredrikstad Blad.
 • Haugenes, Marit; Witsø, Aud Elisabeth & Østby, May (2018). Inkluderende forskning - fordi det er rett?.
 • Søderstrøm, Sylvia; Østby, May & Bakken, Hege (2018). Erfaringer med bruk av kognitive hjelpemidler i boligtjenester for utviklingshemmede..
 • Østby, May (2018). Har vi glemt hvor vi kommer fra? En rettighetskamp for utviklingshemmede! [kronikk på Vernepleier.no]. Vernepleier.no. Show summary
 • Østby, May (2018). Menneskerettighetene til utviklingshemmede er utfordret. Personer med utviklingshemming må fortsatt være en sentral målgruppe for vernepleiere, mener førstelektor ved Høgskolen i Østfold.. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Østby, May (2018). "Slik vil jeg ha det!" Fokus på økt selvbestemmelse og selvhevdelse..
 • Østby, May; Bakken, Hege & Oterhals, Ole Magnus (2018). Bruk av hjelpemidler/velferdsteknologi i prosjektet "Jeg kan!"Hva synes personer med utviklingshemming om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?.
 • Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2018). Bruk av velferdsteknologi i prosjektet «Jeg kan!» Personer med utviklingshemming sine erfaringer.
 • Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2018). Metodologiske utfordringar ved intervju av personar med psykisk utviklingshemming og begrensa eller manglande talespråk.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus & Sten, Magnus (2018). Slik vil jeg ha det! Selvhevdelse og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming..
 • Østby, May; Haugenes, Marit & Witsø, Aud Elisabeth (2018). Det vanlige er godt nok, men å strekke seg er også en mulighet. [blogginnlegg på Vernepleieren.com].
 • Østby, May; Haugenes, Marit & Witsø, Aud Elisabeth (2018). Inclusive research together with persons with ID – in a rights perspective.
 • Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Oterhals, Ole Magnus & Høgstøyl, Camilla Therese (2018). Lettlest versjon av rapport om tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Show summary
 • Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Werner, Guro Fiskergård & Haugenes, Marit (2018). Sluttrapport for «Slik vil jeg ha det!» Selvhevdelse og selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemming. Et prosjekt hvor personer med utviklingshemming er medforskere.. Show summary
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2017). Om boka Vernepleierens kjerneroller.
 • Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla Therese; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth & Østby, May (2017). Slik vil jeg ha det. Selvhevdelse og selvbestemmelse hos personer med utviklingshemming.. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  (6), s 14- 29
 • Witsø, Aud Elisabeth; Høgstøyl, Camilla Therese; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus & Østby, May (2017). Arbeidshefte til filmene fra Slik vil jeg ha det! Kan lastes ned fra NAKU: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det.
 • Østby, May & Halvorsen, Bjørg (2017). Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom (versjon 1.0 februar 2017). Show summary
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth (2017). Filmer til prosjektet "Slik vil jeg ha det". Ligger på NAKU: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det. [Video ].
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth (2017). Medforskning. Erfaringer med å analysere data sammen med medforskere med utviklingshemming.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth (2017). "Slik vil jeg ha det!" Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming. Et prosjekt der personer med utviklingshemming er medforskere.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth (2017). Slik vil jeg ha det. Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming.. Show summary
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Bakken, Hege (2017). Experiences and challenges when interviewing persons with intellectual disability and limited or no spoken language..
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Werner, Guro Fiskergård (2017). Slik vil jeg ha det! Selvbestemmelse og selvhevdelse hos personer med utviklingshemming.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle & Waagbø, Arild Johan (2016, 05. september). Peker på fire kjerneroller i ny bok om vernepleie.  Panorama : uavhengig nettavis for Høgskolen i Molde. Show summary
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus & Høgstøyl, Camilla Therese (2016). It's the way I like it! Self-determination and selfassertiveness in persons with ID. A participatory research project.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Witsø, Aud Elisabeth; Werner, Guro Fiskergård; Sten, Magnus; Oterhals, Ole Magnus & Høgstøyl, Camilla Therese (2016). «Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming – sett fra perspektivene til personer med utviklingshemming, familie og personale"..
 • Østby, May; Jørgensen, Inger Marie Ulla; Bakken, Hege; Stranden, Gry Bente; Werner, Guro Fiskergård; Campbell, Cecilie & Bromstad, Thrine Marie Nøst (2016). Forskningsbehov innen feltet funksjonshemming og habilitering i Møre og Romsdal : en kartlegging gjennomført av forskningsgruppen Funksjonshemming og habilitering ved Høgskolen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2016:1. Show summary
 • Østby, May; Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2016). Ny vernepleiefaglig bok: Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
 • Bakken, Hege & Østby, May (2015). ”Mulig det finnes en angreknapp?” : mestringstillit og IKT-kompetanse hos den voksne deltids vernepleierstudent. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:2. Show summary
 • Østby, May; Høium, Kari; Bromstad, Thrine Marie Nøst; Hurlen, Yngvar Bjarne; Brevik, Randi; Giskemo, Claus A. & Klintwall, Lars (2015). "Jeg ønsker å lese bedre!" : intensiv leseopplæring for en elev med ADHD. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:3. Show summary
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2014). Den tydelige vernepleieren. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  172(221), s 39
 • Haugenes, Marit & Østby, May (2013). Mitt hjem – min arbeidsplass : arbeidshefte. Show summary
 • Høium, Kari & Østby, May (2013). Innlæring av leseferdigheter hos elev i barneskolen ved hjelp av systematisk lydering (syntetisk metode). Show summary
 • Iversen, Hans Petter; Østby, May & Hjelle, Heidi (2013). Ansvarsreformen 20 år etter : over 20 år siden ansvarsreformen er det fortsatt store uløste oppgaver innen tjenestene for utviklingshemmede. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Østby, May; Asmyhr, Åse; Haugenes, Marit; Moe, Sissel; Oterhals, Ole Magnus & Sten, Magnus (2013). Mitt hjem – min arbeidsplass : filmer som viser utfordringer som kan oppstå. [Video ]. Show summary
 • Østby, May; Asmyhr, Åse; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Moe, Sissel; Sormbroen, Kjersti & Hellzén, Ove (2013). My home - my work : does filmed vignettes and conversation enhance reflection in staff and assertiveness in persons with ID?.
 • Bakken, Hege; Østby, May & Søderstrøm, Sylvia (2012). Erfaringer med bruk av kognitive hjelpemidler i boligtjenester for personer med utviklingshemming.
 • Ødegård, Atle & Østby, May (2012). Etisk refleksjon i tjenesteyternes samhandling med eldre med store hjelpebehov.
 • Østby, May (2012). Virkemidler for deltakelse. I: Inkludering og deltakelse / Ulf Berge (red.). [www ].
 • Østby, May; Asmyhr, Åse; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Moe, Sissel; Sormbroen, Kjersti & Hellzén, Ove (2012). Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet "Mitt hjem – min arbeidsplass"?.
 • Østby, May; Asmyhr, Åse; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Moe, Sissel; Sormbroen, Kjersti & Hellzén, Ove (2012). Mitt hjem – min arbeidsplass : erfaringer fra et forprosjekt hvor mennesker med utviklingshemning deltar i utvikling av et prosjekt med fokus på offentlige tjenester i private hjem.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2011). Ambisjonsgrupper, ambisjonsvalg og forpliktelser i studentgrupper.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2011). Innføring i vernepleiefaglig arbeid/ambisjonsgrupper.
 • Iversen, Hans Petter; Østby, May & Brask, Ole David (2011). Nettverk funksjonshemming : trenger vi mer brobygging høgskole/praksisfelt - innen utdanning, fagutvikling og forskning?.
 • Ødegård, Atle; Østby, May & Edøy, Torunn (2011). Ingen bestemmer over meg, eller?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  169(03.10.2011), s 27- 27
 • Østby, May (2011). Utfordringar i den daglege samhandling mellom tenesteytar og tenestemottakar – med utgangspunkt i ein studie av samhandling med menneske med utviklingshemning.
 • Bakken, Hege & Østby, May (2010). "Data? Jeg synes alt er vanskelig, vil gjerne lære mer, men føler meg hjelpeløs...": Utfordringer i et nettstøttet deltidsstudium i vernepleie.
 • Balandin, Susan; Vee, Kristin; Sandmel, Thor; Molka-Danielsen, Judith Ann; Flytkjær, Vibeke; Sætre, Marianne Hauge; Hjelle, Heidi & Østby, May (2010). Learning about AAC in a virtual world, In Spain ISAAC (ed.),  ISAAC 2010 : Final Program.  International Society For Augmentative And Alternative Communication - ISAAC.  Konferanseabstract i rapport.  s 152 - 152 Show summary
 • Balandin, Susan; Vee, Kristin; Sandmel, Thor; Molka-Danielsen, Judith; Flytkjær, Vibeke; Sætre, Marianne Hauge; Hjelle, Heidi & Østby, May (2010). Learning about AAC in a virtual world.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2010). Ambisjoner og forpliktelse i studentgrupper. Erfaringer med sammensetning og samarbeid i ambisjonsgrupper. Show summary
 • Hjelle, Heidi & Østby, May (2010). En selvbestemt fritid? : utviklingshemmedes selvbestemmelse i et individ og tjenesteyterperspektiv.
 • Østby, May (2010). Etisk refleksjon i den daglige samhandling : utfordringer, handlingsalternativ og begrunnelser.
 • Østby, May (2010). Selvbestemmelse for utviklingshemmede - en utfordring for tjenesteytere.
 • Østby, May (2010). Selvbestemmelse for utviklingshemmede, en utfordring for tjenesteytere i Norge og USA?.
 • Østby, May (2010). "Så du kan ikke gå, men du kan ikke tvinge deg innpå ham heller, da" : utfordringer som kan oppstå når offentlige tjenester ytes på den private arena, I: Rolf Magnus Grung; Hanne Line Wærness & Cato Brunvand Ellingsen (red.),  Vernepleierboka 2010 - 20 år etter reformen.  Fellesorganisasjonen (FO), Seksjonsrådet for vernepleiere.  ISBN 978-82-90858-08-2.  Kapittel.  s 17 - 38
 • Østby, May (2010). The interface between user and staff control – different staff approaches to handling clash of interest in the daily interaction with people with intellectual disabilities (id).
 • Østby, May & Hjelle, Heidi (2010). Utviklingshemmedes selvbestemmelse - en utfordring for tjenesteytere.
 • Østby, May; Hjelle, Heidi & Bjørkly, Stål (2010). Self-determination for people with ID: a challenge for Norwegian and American staff?. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities.  ISSN 1360-2322.  23(5), s 485- 485 . doi: 10.1111/j.1468-3148.2010.00588.x Show summary
 • Østby, May; Hjelle, Heidi & Bjørkly, Stål (2010). Self-determination for people with intellectual disabilities – a challenge for Norwegian and American Staff?.
 • Østby, May; Hjelle, Heidi & Bjørkly, Stål (2010). Selvbestemmelse for utviklingshemmede - en utfordring for tjenesteytere i Norge og USA?.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:05 PM - Last modified Sep. 3, 2018 3:05 PM