Ingeborg Ulvund

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4771214032
Study place
Molde
Office nr.
B-106

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Are Norwegian mentors failing to fail nursing students?. Nurse Education in Practice.  ISSN 1471-5953.  36, s 64- 70 . doi: 10.1016/j.nepr.2019.03.002 Show summary
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  33(1), s 23- 39 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03 Show summary
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Ulvund, Ingeborg & Bjørkly, Stål (2018). Videreutdanning gjør sykepleiere bedre rustet til å arbeide kunnskapsbasert. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  13 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.69520 Show summary
 • Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret & Ulvund, Ingeborg (2018). Women’s childbearing location preferences in South Ethiopia : a qualitative study. Health Care for Women International.  ISSN 0739-9332.  40(2), s 138- 157 . doi: 10.1080/07399332.2018.1526287 Show summary
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2017). The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study. Nurse Education Today.  ISSN 0260-6917.  55(August), s 96- 100 . doi: 10.1016/j.nedt.2017.05.013 Show summary
 • Ulvund, Ingeborg; Rokstad, Anne Marie Mork & Vatne, Solfrid (2017). Incident reporting – a difficult balancing act. (Translation of "Varsling av avvik – en vanskelig balansekunst"). Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. Show summary
 • Ulvund, Ingeborg; Rokstad, Anne Marie Mork & Vatne, Solfrid (2016). Varsling av avvik – en vanskelig balansekunst. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. . doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.58904 Show summary
 • Ulvund, Ingeborg; Dale, Karl Yngvar & Ødegård, Atle (2015). Skal – skal ikke : jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  11(2), s 86- 96 . doi: 10.7557/14.3714 Show summary
 • Ulvund, Ingeborg (2010). Fødselssmerte og smertelindring, I: Anne Brunstad & Eva Tegnander (red.),  Jordmorboka : ansvar, funksjon og arbeidsområde.  Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-113-8.  Kapittel 34.  s 439 - 455
 • Ulvund, Ingeborg (2010). Psykiske, sosiale og sosioøkonomiske endringer i svangerskapet, I: Anne Brunstad & Eva Tegnander (red.),  Jordmorboka : ansvar, funksjon og arbeidsområde.  Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-113-8.  Kapittel 24.  s 276 - 287
 • Ulvund, Ingeborg (2008). Sykepleie til pasienter med gynekologiske sykdommer, I:  Klinisk sykepleie / Unni Knutstad (red.).  Akribe Forlag.  laerebok.  s 679 - 737

View all works in Cristin

 • Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret & Ulvund, Ingeborg (2019). Women’s childbearing location preferences in Southern Ethiopia : a qualitative study.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege & Bergum, Inger Elisabeth (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?.
 • Ulvund, Ingeborg (2017). Fødselssmerte og smertelindring, I: Anne Brunstad & Eva Tegnander (red.),  Jordmorboka. Ansvar, funksjon og arbeidsområde. 2. utgave.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48431-6.  Kapittel.
 • Ulvund, Ingeborg (2017). Psykiske,sosial og sosioøkonomiske utfordringer i svangerskapet, I: Anne Brunstad & Eva Tegnander (red.),  Jordmorboka. Ansvar, funksjon og arbeidsområde. 2. utgave.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48431-6.  Kapittel.
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2017). The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study.
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2017). The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study, In , . (ed.),  38th International Conference on Nursing and Healthcare : October 16-18, 2017, New York, USA : Proceedings.  OMICS International.  Konferanseabstract i rapport.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Ulvund, Ingeborg (2016). Etablering, gjennomføring og evaluering av videreutdanning i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Molde. Rapport (Møreforsking Molde). 1605. Show summary
 • Mordal, Elin & Ulvund, Ingeborg (2016). I Etiopia er fødsel farlig. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Ulvund, Ingeborg & Grønvik, Cecilie K Utheim (2016). Lærer å jobbe kunnskapsbasert : videreutdanning i kunnskapsbasert praksis holder mål. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (5), s 44- 47 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2016.57518 Show summary
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2016). I Etiopia er fødsel farlig. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Ulvund, Ingeborg & Vatne, Solfrid (2016). Varsling og unnlatt varsling av avvik i helsetjenesten : en studie blant jordmødre og psykiatriske sykepleiere i Australia og Norge. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1605. Show summary
 • Skrove, Guri Kaurstad; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant barn og unge i Kristiansund : levekårsprosjektet i Kristiansund. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1402. Show summary
 • Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre. Rapport (Møreforsking Molde). 1417.
 • Ulvund, Ingeborg (2013). Sykepleie til pasienter med gynekologiske lidelser, I: Unni Knutstad (red.),  Utøvelse av klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41033-9.  Kapittel 15.  s 679 - 738
 • Ulvund, Ingeborg (2012). Skal –Skal ikke.
 • Ulvund, Ingeborg (2012). Sykepleierstudenter anbefaler praksisstudier i sør.
 • Fillingsnes, Anne Berit; Sandøy, Marit & Ulvund, Ingeborg (2011). Ny praksismodell i sykehjem : rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Molde kommune, Kristiansund kommune og Høgskolen i Molde. Rapport (Møreforsking Molde). 1109. Show summary
 • Ulvund, Ingeborg (2005). Når far forteller om fødsel - en fenomenologisk studie av fedres opplevelse av å være med på fødsel for første gang.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:04 PM - Last modified Sep. 3, 2018 3:04 PM