Svein Bråthen

Faculty of Logistics
Norwegian version of this page Position
Dean / Professor
Contact
+4771214297
97089852
Study place
Molde
Office nr.
A1.070

Professional fields

 • Transport economics
 • Economic Impact Assessment
 • Air transport economics
 • Logistics/SCM

Background/experiences

Dr. ing. Svein Bråthen works as Full Professor in Transport Economics at Molde University College, Specialized University in Logistics (MUC), Norway and as Dean for Faculty of Logistics (50 % position until August 2020) at the same place. He also holds a 20 % position at Møreforsking Molde AS. His research is within Transport Economics including Economic Impact Assessment (EIA) of Transport Infrastructure (Cost Benefit Analysis, CBA), Regional Economics, Air Transport Economics. He has also worked with intermodal freight markets and logistics/SCM. Another area of research is EIA of large public investments within other areas, like building schemes, particularly under the Norwegian QA1 regime (Quality assurance of large investments for approval by the Norwegian parliament). He has recently edited a Special Issue of Research in Transport Economics, dealing with Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure, together with Dr. Moshe Givoni from Tel Aviv University. In addition, he has worked with analyses of competitive tendering schemes in the road ferry sector and the air transport sector, and productivity studies of ferries, seaports and airports. He has experience from managing a large number of research projects, many of them with several partners involved. On several occasions, he has done work for the OECD/ITF on transport issues.

In addition to research and lecturing work, Bråthen is currently member of the Board for Institute of Transport Economics, Oslo (TØI) and until 2019 a member of the Board of Examiners at Cranfield University, UK. He has previously been full a member of the board at MUC and is now a deputy member. He is member of NECTAR Research Cluster 1, Transport Networks. He has recently joined an expert group dealing with air transport and its economic and environmental impacts, appointed by the Norwegian government.  

Publications

 • Bråthen, Svein & Eriksen, Knut Sandberg (2018). Regional aviation and the PSO system : level of Service and social efficiency. Journal of Air Transport Management.  ISSN 0969-6997.  69(June), s 248- 256 . doi: 10.1016/j.jairtraman.2016.10.002 Full text in Research Archive. Show summary
 • Schøyen, Halvor & Bråthen, Svein (2015). Measuring and improving operational energy efficiency in short sea container shipping. Research in Transportation Business and Management (RTBM).  ISSN 2210-5395.  17(December), s 26- 35 . doi: 10.1016/j.rtbm.2015.10.004 Show summary
 • Tveter, Eivind & Bråthen, Svein (2015). Bidrar transportinvesteringer til å oppfylle målene om økonomisk vekst og regional utvikling?, I: James Odeck & Morten Welde (red.),  Ressursbruk i transportsektoren – noen mulige forbedringer.  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.  ISBN 978-82-93253-42-6.  Kapittel 8.  s 146 - 163

View all works in Cristin

 • Welde, Morten; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig & Zhang, Wei (2016). Finansiering av vegprosjekter med bompenger : behandling av og konsekvenser av bompenger i samfunnsøkonomiske analyser. Ex ante akademisk forlag.  ISBN 978-82-93253-55-6.  148 s. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

 • Bråthen, Svein (2020, 08. januar). Mener taxfree-ordningen bør avvikles.  Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Hoff, Karoline Louise & Bråthen, Svein (2020). Revidert samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen. Fase 1: Stokmarknes og Svolvær lufthavner - REVIDERT. Rapport 2002.
 • Hoff, Karoline Louise & Bråthen, Svein (2020). Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen. Fase 2: Aktuelle alternativer for en større lufthavn i Lofoten. Rapport 2001.
 • Bråthen, Svein (2019, 29. oktober). Derfor kommer ikke Skagen bedre ut av flyplass-prosjektet.  Bladet Vesterålen.
 • Bråthen, Svein (2019). Fremkommelighet og verdiskapning.
 • Bråthen, Svein (2019, 29. august). Innledning til debatt om bompenger. [TV].  TV2 Alltid nyheter.
 • Bråthen, Svein (2019, 31. oktober). Men neppe bedre enn å beholde dagens småflyplasser.  Lofot-Tidende.
 • Bråthen, Svein (2019, 30. oktober). Storflyplass på Leknes kommer bedre ut enn storflyplass på Stokmarknes - men neppe bedre enn å beholde dagens småflyplasser.  Lofot-Tidende.
 • Bråthen, Svein & Hervik, Arild (2019). Kutt bompengene kraftig på kveld, øk satsen i rushet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Garaas, Sjur; Høie, Øyvinn; Bjøntegaard, Roar; Ljunghammar, Sarah; Bergesen, Otto Erster; Bergo, Simen; Tveter, Eivind & Bråthen, Svein (2019). KS2 E39 Lønset-Hjelset. Statens prosjektmodell. Rapportnummer. D072b.
 • Halpern, Nigel; Budd, Thomas; Suau-Sanchez, Pere; Bråthen, Svein & Mwesiumo, Deodat Edward (2019). Towards Airport 4.0: Airport Digital Maturity and Transformation.
 • Hoff, Karoline Louise & Bråthen, Svein (2019). Utvikling av Hammerfest lufthavn - en samfunnsøkonomisk analyse. Del av grunnlaget for konseptvalgutredning (KVU).
 • Kristoffersen, Steinar; Langøy, Gerd Marit & Bråthen, Svein (2019). Professor Arild Hervik - en bauta ved Høgskolen i Molde runder 70 år!. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Laingen, Maria; Rekdal, Jens Ludvig; Bråthen, Svein & Hoff, Karoline Louise (2019). Senterstruktur og trafikk i Molde. Noen mulige utviklingstrekk belyst ved litteraturstudie og modellberegninger. Notat T1/2019.
 • Quale, Sverre; Bråthen, Svein; Lothe, Torbjørn; Snekkerbakken, Margrethe; Carlsen, Yngve; Nyberg, Anneli; Steen, Frode; Leiren, Merethe Dotterud; Rise, Camilla; Steinland, Jan Petter; Brendemoen, Anne; Foss, Morten & Øvre, Tomm Alexander (2019). Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. oktober 2018 : avgitt til Samferdselsdepartementet 3. desember 2019. NOU - Norges offentlige utredninger. 2019:22.
 • Bråthen, Svein (2018). Analyse av tiltak i kollektivmarkedet Datagrunnlag, metode og virkemidler.
 • Bråthen, Svein (2018). Nordøyvegen - beregninger og beslutninger. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 39
 • Bråthen, Svein; Hoff, Karoline Louise; Lyche, Lage & Svendsen, Hilde Johanne (2018). Economic impact assessment of the new ICAO standard for contaminated runways : a case study of four Norwegian airports. Rapport (Møreforsking Molde). 1804. Show summary
 • Bråthen, Svein; Johansen, Kjell Werner & Strand, Geir (2018, 09. august). Fylket kan gå på en stjernesmell : ekspert om 40 år med bompenger.  Sunnmørsposten.
 • Bråthen, Svein & Lian, Jon Inge (2018). Government support measures for regional air Connectivity. Presentation.
 • Bråthen, Svein & Rothli, Kristian (2018, 24. august). Skagen er lite aktuell : utvidelse av Stokmarknes ikke samfunsøkonomisk lønnsomt.  Lofotposten.
 • Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Tveter, Eivind; Müller, Falko & Aarhaug, Jørgen (2018). Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge : for avtaleperioden 1. april 2020 - 31. mars 2024. Rapport (Møreforsking Molde). 1801. Show summary
 • Egeland, Jagoda; Kirstein, Lucie; Smale, Paul; Tretheway, Mike; Bråthen, Svein; Lian, Jon Inge; Larsen, Harald Thune & Yamaguchi, Katsuhiro (2018). Government support measures for domestic air connectivity : case-specific policy analysis.
 • Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko & Bråthen, Svein (2018). Utredning av grunnlaget for PSO i 3 svenske flyruter : avtaleperioden 2019-2023. Rapport (Møreforsking Molde). 1812. Show summary
 • Hoff, Karoline Louise; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei; Svendsen, Hilde Johanne & Bråthen, Svein (2018). Trafikkanalyse for Høgsfjorden : grunnlaget for fortsatt drift av ferjesambandet Lauvvik-Oanes. Rapport (Møreforsking Molde). 1803. Show summary
 • Hoff, Karoline Louise; Svendsen, Hilde Johanne & Bråthen, Svein (2018). Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen : del 1: Stokmarknes lufthavn. Rapport (Møreforsking Molde). 1807. Show summary
 • Langøy, Gerd Marit; Bråthen, Svein & Tomren, Lasse (2018, 20. juli). Rekordmange får tilbud om å studere ved Høgskolen i Molde.  Romsdals Budstikke.
 • Lyche, Lage & Bråthen, Svein (2018). Kontantstrømsanalyse Kjerringsundet : etter beregningsmodell fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Rapport (Møreforsking Molde). 1811. Show summary
 • Måseidvåg, Helge Inge; Tveter, Eivind; Prytz, Erik Rasmussen; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig & Zhang, Wei (2018). Tenk Tromsø : kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2) : rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Statens prosjektmodell. Rapportnummer. D065b.
 • Tolcha, Tassew Dufera & Bråthen, Svein (2018). Air transport demand and economic growth in Ethiopia.
 • Tolcha, Tassew Dufera & Bråthen, Svein (2018). The link between air transport demand and economic growth in South Africa.
 • Bjøntegaard, Roar; Måseidvåg, Helge Inge; Gaarud, Jørgen Emil; Bråthen, Svein & Wardensky, Cody (2017). Ekstern kvalitetssikring KS1 – Konseptvalgutredning om kollektivtransport på Nedre Romerike : rapport til Akershus fylkeskommune.
 • Bråthen, Svein (2017). Hvor lenge er samferdselsprosjekter faktisk i bruk?.
 • Bråthen, Svein (2017). Vurdering av Statens vegvesens opplegg for transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser.
 • Bråthen, Svein & Givoni, Moshe (2017). The wider impacts from transport : what do we know, what do we still need to know and what does it mean?. Research in Transportation Economics.  ISSN 0739-8859.  63(August), s 1- 4 . doi: 10.1016/j.retrec.2017.09.005
 • Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne & Müller, Falko (2017). Ulempeskostnader på ferjer i 2017-revisjonen av Statens vegvesens håndbok V712, og noen momenter for videre arbeid.
 • Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne; Tveter, Eivind & Müller, Falko (2017). Virkninger av kommersialisering ved Florø lufthavn : virkninger av kommersialisering for Oslo og Bergen. Rapport (Møreforsking Molde). 1705. Show summary
 • Bråthen, Svein & Tveter, Eivind (2017). Meninger om metoder. www.rbnett.no. Show summary
 • Bråthen, Svein; Welde, Morten; Rekdal, Jens Ludvig & Zhang, Wei (2017). The trade‐off between private and public funding of road infrastructure.
 • Müller, Falko; Rekdal, Jens Ludvig; Svendsen, Hilde Johanne; Zhang, Wei & Bråthen, Svein (2017). Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn ved Mo i Rana : en analyse gjennomført ved bruk av persontransportmodellen NTM6. Rapport (Møreforsking Molde). 1604. Show summary
 • Olaussen, Svein; Bråthen, Svein & Tveter, Eivind (2017). Ekstern kvalitetssikring fase 1 (KS1) tilleggsrapport av KVU rv. 15 Strynefjellet Revidert tilleggsutgreiing inkl. fv. 63 heilårsveg til Geiranger (juni 2016) med tilleggsdokumentasjon oktober 2017 : rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Show summary
 • Olaussen, Svein; Sandsmark, Maria; Bråthen, Svein; Bjøntegaard, Roar; Måseidvåg, Helge Inge & Hagen, Ingvild (2017). Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU Elektronisk kommunikasjon i nordområdene : rapport til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Menon-publikasjon. 26/2017. Show summary
 • Svendsen, Hilde Johanne; Müller, Falko; Thune-Larsen, Harald & Bråthen, Svein (2017). Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter : utredning av fylkeskommunale forskjeller. Rapport (Møreforsking Molde). 1701. Show summary
 • Tveter, Eivind & Bråthen, Svein (2017). Møreaksen og fakta. www.rbnett.no. Show summary
 • Welde, Morten; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig & Zhang, Wei (2017). Road investments and the trade-off between private and public funding.
 • Bruvoll, Annegrete; Bråthen, Svein; Haavardsholm, Oscar; Tveter, Eivind & Vennemo, Haakon (2016). Netto ringvirkninger i åtte prosjekter i Nye Veiers portefølje. Vista analyse. 2016/53.
 • Bruvoll, Annegrete; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind & Vennemo, Haakon (2016). Netto ringvirkninger i vegprosjekter : teori og utenlandske erfaringer. Vista analyse. 2016/51.
 • Bråthen, Svein (2016). The trade-off between private and public funding of road infrastructure.
 • Roppen, Johann; Gammelsæter, Hallgeir; Bjørkly, Stål & Bråthen, Svein (2016). Sentraliseringen i høyere utdanning. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  s 16- 17 Show summary
 • Roppen, Johann; Gammelsæter, Hallgeir; Bjørkly, Stål & Bråthen, Svein (2016). Sentraliseringen i høyere utdanning. Khrono.no.
 • Roppen, Johann; Gammelsæter, Hallgeir; Bjørkly, Stål & Bråthen, Svein (2016). Sentraliseringen i høyere utdanning. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160. Show summary
 • Svendsen, Hilde Johanne; Zhang, Wei; Rekdal, Jens Ludvig & Bråthen, Svein (2016). Ny ferjeforbindelse mellom Aure og Hitra : oppdaterte trafikktall og samfunnsøkonomi 2016. Rapport (Møreforsking Molde). 1602. Show summary
 • Thune-Larsen, Harald; Bråthen, Svein & Strand, Arvid (2016). Flytting av flyplassen i Bodø : samfunnsøkonomisk lønnsomt – men til hvilken pris?. Samferdsel.  ISSN 0332-8988.
 • Thune-Larsen, Harald; Bråthen, Svein; Strand, Arvid; Müller, Falko & Svendsen, Hilde Johanne (2016). Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn i Bodø. TØI-rapport. 1474/2016. Show summary
 • Tveter, Eivind & Bråthen, Svein (2016). The wider economic impacts of airports: Effect on population caused by regional airports in Norway.
 • Welde, Morten & Bråthen, Svein (2016). Bompenger kan gi betydelig reduksjon i brukernytten. Samferdsel.  ISSN 0332-8988.
 • Bråthen, Svein; Khazraeianvafadar, Mozhgan & Odeck, James (2015). Airport efficiency and energy use. Show summary
 • Bråthen, Svein; Solvoll, Gisle & Tveter, Eivind (2015). Flyets betydning for olje- og gassaktører. Samferdsel.  ISSN 0332-8988.  54(1), s 12- 13
 • Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Oppen, Johan; Svendsen, Hilde Johanne; Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger & Heen, Knut Peder (2015). Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge : 2. utgave. Rapport (Møreforsking Molde). 1509. Show summary
 • Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Oppen, Johan; Svendsen, Hilde Johanne; Bremnes, Helge; Eriksen, Knut Sandberg; Bergem, Bjørn Greger & Heen, Knut Peder (2015). Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge. Rapport (Møreforsking Molde). 1509. Show summary
 • Hjelle, Harald M. & Bråthen, Svein (2015). Båt er ofte best, men laksen kjører lastebil. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Müller, Falko; Bråthen, Svein & Svendsen, Hilde Johanne (2015). The Arctic Circle Airport : a comparative study. Rapport (Møreforsking Molde). 1515. Show summary
 • Odeck, James; Sandvik, Edvard & Bråthen, Svein (2015). Does competition improve technical efficiency of transportation services? : a DEA application in the case of Norwegian car ferry sector. Show summary
 • Olaussen, Svein; Tendal, Øyvind; Johansen, Stig; Sem, Vidar; Bråthen, Svein; Bremnes, Helge; Grubbmo, Espen & Ræder, Asbjørn Dyrnes (2015). KSP-rapport nr. 1 for modernisering av IKT i NAV : rapport til Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet [sladdet versjon].
 • Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Bråthen, Svein & Tveter, Eivind (2015). Flyets betydning for et desentralisert utdanningstilbud. Samferdsel.  ISSN 0332-8988.  54(1), s 6- 7
 • Sutorius, Steffen; Lilleland-Olsen, Magne; Østensjø, Ingrid Nord; Grubbmo, Espen & Bråthen, Svein (2015). Kvalitetssikring fase 1 (KS1 – konseptvalg) av utvikling av Nationaltheatret : rapport til Kulturdepartementet og Finansdepartementet.
 • Svendsen, Hilde Johanne & Bråthen, Svein (2015). Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Midt- og Nord-Norge : Namsos og Vardø lufthavner.. Rapport (Møreforsking Molde). 1510. Show summary
 • Svendsen, Hilde Johanne; Bråthen, Svein & Tveter, Eivind (2015). Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Sør-Norge : Sandane og Førde lufthavner. Rapport (Møreforsking Molde). 1504. Show summary
 • Torgersen, Paul; Johansen, Stig; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Bremnes, Helge; Grubbmo, Espen & Dahl, Malin (2015). Kvalitetssikring av konseptvalg «Framtidig lokalisering av Campus NTNU» : rapport til Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet.
 • Tveter, Eivind; Bråthen, Svein; Eriksen, Knut Sandberg; Svendsen, Hilde Johanne & Thune-Larsen, Harald (2015). Samfunnsøkonomisk analyse av lufthavnkapasiteten i Oslofjordområdet. Rapport (Møreforsking Molde). 1503. Show summary
 • Tveter, Eivind; Bråthen, Svein; Solvoll, Gisle & Hanssen, Thor-Erik Sandberg (2015). Med fly til... fotballkampen : med fly til... festivalen. Samferdsel.  ISSN 0332-8988.  54(1), s 8- 9
 • Bråthen, Svein (2014). Fram mot det siste ferjesambandet på E-39 (i M&R) i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
 • Bråthen, Svein (2014). Hva vet vi om mernytte av transportinfrastruktur?. Show summary
 • Bråthen, Svein (2014). Vegprising : bra for samfunnet – ingen ny pengemaskin. Transportforum.  ISSN 0803-6640.  (1), s 10- 14
 • Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Solvoll, Gisle & Hanssen, Thor-Erik Sandberg (2014). Luftfartens betydning for utvalgte samfunnssektorer : eksempler fra petroleumsrelatert virksomhet, kultur og sport. Rapport (Møreforsking Molde). 1410. Show summary
 • Bråthen, Svein; Zhang, Wei & Rekdal, Jens Ludvig (2014). Todalsfjordforbindelsen : anslag på trafikale og prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser. Rapport (Møreforsking Molde). 1408.
 • Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Solvoll, Gisle; Bråthen, Svein & Tveter, eivind (2014). Luftfartens betydning for universitet og høgskoler. SIB-rapport. SIB-rapport 3/2014.
 • Hovi, Inger Beate; Bråthen, Svein; Hjelle, Harald M. & Caspersen, Elise (2014). Rammebetingelser i transport og logistikk. TØI-rapport. 1353/2014.
 • Olaussen, Svein; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Reigstad, Erlend; Bertschler, Gunnar; Dahl, Malin; Zhang, Wei & Rekdal, Jens Ludvig (2014). Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for transportsystemet i Tønsbergregionen : rapport til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet : versjon 1.0.
 • Shlopak, Mikhail; Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne & Oterhals, Oddmund (2014). Grønn Fjord : bind II : beregning av klimagassutslipp i Geiranger. Rapport (Møreforsking Molde). 1413. Show summary
 • Svendsen, Hilde Johanne; Bråthen, Svein & Oterhals, Oddmund (2014). Grønn Fjord : bind I : analyse av metningspunkt for trafikk i Geiranger. Rapport (Møreforsking Molde). 1412. Show summary
 • Thune-Larsen, Harald; Bråthen, Svein & Eriksen, Knut Sandberg (2014). Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge. TØI-rapport. 1331/2014.
 • Bråthen, Svein (2013). Innblikk i økonomisk reiseetterspørselsteori.
 • Bråthen, Svein (2013). Kort om mernytte av transportinfrastruktur.
 • Bråthen, Svein (2013). Mernytte av transport er spennende, men omstridt. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  131(19.10.2013)
 • Bråthen, Svein (2013). Mernytte av transport er spennende, men omstridt. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  (2013-10-16), s 51- 51
 • Bråthen, Svein (2013). Nytte-kostnadsanalyse - hva er det?.
 • Bråthen, Svein; Denstadli, Jon Martin; Eriksen, Knut S.; Thune-Larsen, Harald & Tveter, Eivind (2013). Ferjefri E39 og mulige virkninger for lufthavnstruktur og hurtigbåtruter : en vurdering basert på en fullt utbygd E39. Rapport (Møreforsking Molde). 1311. Show summary
 • Bråthen, Svein; Kurtzhals, Joakim H. & Zhang, Wei (2013). Masterplan for Trondheim Lufthavn, Værnes 2012 : oppdaterte samfunnsøkonomiske analyser. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2013:2.
 • Bråthen, Svein & Zhang, Wei (2013). Operativ organisering av lufttrafikktjenesten : anslag på lokal sysselsetting og produksjonsverdi. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2013:3.
 • Olaussen, Svein; Engh, Pål Henry; Hansen, Asbjørn & Bråthen, Svein (2013). Konseptvalgutredning for fremtidig regjeringskvartal.
 • Olsen, Silvia Johanne; Bråthen, Svein; Aarhaug, Jørgen; Ramjerdi, Farideh; Julsrud, Tom Erik; Krogstad, Julie Runde & Bremnes, Helge (2013). Regulering, kontrakt eller nettverk? En drøfting av nye styringsinstrumenter i jernbanesektoren. TØI-rapport. 1249/2013. Show summary
 • Reigstad, Erlend; Hagen, Ingvild; Sutorius, Steffen; Dahl, Malin; Bråthen, Svein & Tveter, Eivind (2013). En kortfattet sammenligning av norsk og svensk praksis ved utredninger av store transportinvesteringer i tidlig fase : 4 svenske case sammenlignet med norsk utredningspraksis etablert gjennom KVU/KS1-ordningen.
 • Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind & Zhang, Wei (2013). Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattsats på ferjesamband. SIB-rapport. 4. Full text in Research Archive.
 • Bråthen, Svein (2012, 29. november). Her kan det bli meir arbeidspendling. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Bråthen, Svein (2012). Terminaler i intermodale transportkjeder - hva bør vi legge vekt på?.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:59 PM - Last modified Oct. 31, 2018 4:13 PM