Karoline Louise Hoff

Faculty of Logistics
Norwegian version of this page Position
Research Fellow Logistics
Contact
+4771214283
Study place
Molde
Office nr.
2.115

Tasks performed

 • Transport Economics
 • Cost-Benefit Analysis

Background

Karoline L. Hoff is a PhD-student in transport economics at Molde University College, Faculty of Logistics. The PhD research deals with public sector productivity change and the effect of reduced transport cost - how investments in large infrastructure projects affect productivity in the public sector. She holds a master's degree in economics from Molde University College

Tags: Doctoral Research Fellow Logistics

Publications

 • Bråthen, Svein & Hoff, Karoline Louise (2020). Economic impact assessment of regulatory changes : a case study of a proposed new ICAO standard for contaminated runways. Sustainability.  ISSN 2071-1050.  12(15), s 1- 27 . doi: 10.3390/SU12155897 Show summary

View all works in Cristin

 • Hoff, Karoline Louise & Bråthen, Svein (2020). Revidert samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen : fase 1: Stokmarknes og Svolvær lufthavner - REVIDERT. Rapport (Møreforsking Molde). 2002.
 • Hoff, Karoline Louise & Bråthen, Svein (2020). Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen : fase 2: aktuelle alternativer for en større lufthavn i Lofoten. Rapport (Møreforsking Molde). 2001.
 • Tveter, Eivind; Rødseth, Kenneth Løvold; Rødal, Jorunn; Hoff, Karoline Louise & Thune-Larsen, Harald (2020). Forslag til nye kriterier for båter i inntektssystemet for fylkeskommunene. Rapport (Møreforsking Molde). 2003.
 • Hoff, Karoline Louise & Bråthen, Svein (2019). Utvikling av Hammerfest lufthavn - en samfunnsøkonomisk analyse. Del av grunnlaget for konseptvalgutredning (KVU). Rapport (Møreforsking Molde). 1913.
 • Laingen, Maria; Rekdal, Jens Ludvig; Bråthen, Svein & Hoff, Karoline Louise (2019). Senterstruktur og trafikk i Molde. Noen mulige utviklingstrekk belyst ved litteraturstudie og modellberegninger. Notat T1/2019.
 • Tveter, Eivind; Hoff, Karoline Louise; Laingen, Maria & Bråthen, Svein (2019). Nye tidsverdier i samfunnsøkonomiske beregninger : alternative vurderinger basert på analyser av to vegprosjekter. Rapport (Møreforsking Molde). 2004.
 • Tveter, Eivind; Rekdal, Jens Ludvig; Hoff, Karoline Louise & Zhang, Wei (2019). Takster i kollektivtransporten i Møre og Romsdal : analyse av takstnivå og sonesystem for buss. Rapport (Møreforsking Molde). 1902.
 • Bråthen, Svein; Hoff, Karoline Louise; Lyche, Lage & Svendsen, Hilde Johanne (2018). Economic impact assessment of the new ICAO standard for contaminated runways : a case study of four Norwegian airports. Rapport (Møreforsking Molde). 1804. Show summary
 • Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Tveter, Eivind; Müller, Falko & Aarhaug, Jørgen (2018). Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge : for avtaleperioden 1. april 2020 - 31. mars 2024. Rapport (Møreforsking Molde). 1801. Show summary
 • Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko & Bråthen, Svein (2018). Utredning av grunnlaget for PSO i 3 svenske flyruter : avtaleperioden 2019-2023. Rapport (Møreforsking Molde). 1812. Show summary
 • Hoff, Karoline Louise; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei; Svendsen, Hilde Johanne & Bråthen, Svein (2018). Trafikkanalyse for Høgsfjorden : grunnlaget for fortsatt drift av ferjesambandet Lauvvik-Oanes. Rapport (Møreforsking Molde). 1803. Show summary
 • Svendsen, Hilde Johanne; Lyche, Lage & Hoff, Karoline Louise (2018). Rammevilkår for fylkesvegferjedrifta. Rapport (Møreforsking Molde). 1802. Show summary
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Norseng, Robert Bjørnøy & Tveter, Eivind (2017). Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : dokumentasjonsrapport. TØI-rapport. 1582b/2017. Show summary

View all works in Cristin

Published May 11, 2020 8:32 AM - Last modified Sep. 29, 2020 10:54 AM