Odd Anders Bøyum-Folkeseth

Faculty of Business Administration and Social Sciences
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4771214237
Study place
Molde
Office nr.
A2.099

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

  • <Task 1>
  • <Task 1>
  • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

  • Bøyum-Folkeseth, Odd Anders (2018). Inntektsfradrag for bidrag til ideelle organisasjoner : særlig om bidrag med formål å sikre bedrifters omdømme. Skatterett.  ISSN 0333-2810.  37(1/2), s 3- 14 . doi: 10.18261/issn.1504-310X-2018-01-02-02 Show summary
  • Bøyum-Folkeseth, Odd Anders (2014). Matskatt, I: Ole Gjems-Onstad; Bettina Banoun & Arvid Aage Skaar (red.),  Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02213-0.  Kapittel.  s 162 - 174 Show summary
  • Bøyum-Folkeseth, Linda & Bøyum-Folkeseth, Odd Anders (2012). Noen juridiske problemstillinger i tilknytning til evalueringsforskning, I: Kristin Tornes (red.),  Evaluering i teori og praksis.  Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-321-0004-0.  Kapittel.  s 207 - 231
  • Bøyum-Folkeseth, Odd Anders (2011). Idrettslags samarbeid med andre juridiske personer - skattemessige problemstillinger. Skatterett.  ISSN 0333-2810.  30(1), s 42- 60 Show summary

View all works in Cristin

  • Bøyum-Folkeseth, Odd Anders (2017). Idrett og skatt : inntektsbeskatning av idrettsutøvere og idrettslag. PhD Thesis UiS. 359.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 4:03 PM - Last modified Sep. 3, 2018 4:03 PM