Emmy Elizabeth Langøy forsvarte sin doktorgradsavhandling

Emmy Elizabeth Langøy forsvarte sin avhandling for graden ph.d. ved NTNU, Institutt for sosialt arbeid,  sist fredag. Avhandlingens tittel er «Livsløp i ulendt terreng? Tidligere særvilkårselevers ferd mot voksenlivet»

Emmy Elizabeth Langøy (i midten foran) forsvarte sin ph.d.-avhandling ved NTNU, fredag 23.11.18. Foto: Gerd Marit Langøy.

Emmy Elizabeth Langøy er til daglig tilsatt ved Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag.

Avhandlingens kvantitative og kvalitative studier har undersøkt hvordan det gikk videre med personer som fikk spesialundervisning i videregående skole. Bidrog skole og seinere hjelpeapparat til sjølstendighet og mestring? Dette er viktige spørsmål for dem det gjelder, men det er også viktige samfunnsspørsmål. Resultatene viser at både skolens spesialundervisning og tiltak i hjelpeapparat som NAV, ikke økte sjansen for et sjølstendig liv, men heller trakk mot trygdeavhengighet og marginalisering. 

Hele kunngjøringen kan leses på https://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/184f5a89-b2f5-39f6-a701-d10aec90f7b0

Vi gratulerer Emmy Elizabeth med fullført doktorgrad og ønsker lykke til videre.

Publisert 26. nov. 2018 09:01 - Sist endret 3. des. 2018 13:59