Forskningsaktuelt

Sist endret 20. nov. 2018 10:58 av Jan Ragnvald Eide

Et positivt innstilt hjemmepublikum er til mer bry enn hjelp for de beste skiskytterne. Det viser en analyse av over 150 sprintkonkurranser.

Sist endret 3. des. 2018 13:59 av Jens Petter Straumsheim

Emmy Elizabeth Langøy forsvarte sin avhandling for graden ph.d. ved NTNU, Institutt for sosialt arbeid,  sist fredag. Avhandlingens tittel er «Livsløp i ulendt terreng? Tidligere særvilkårselevers ferd mot voksenlivet»

Sist endret 26. nov. 2018 08:52 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 7. des. 2018 12:23 av Jens Petter Straumsheim

Fjordkonferansen 2019 blir arrangert 19.-20. juni 2019 i Loen. Konferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane, i næringslivet, og offentleg verksemd i regionen som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. Les meir

Sist endret 7. des. 2018 11:10 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 23. nov. 2018 12:57 av oyvihatl@uio.no
Sist endret 19. nov. 2018 10:27 av Jan Ragnvald Eide

Norge er på topp og Kypros på bunn i den nye «The National Sports Governance Observer»-målestokken. HiMolde-forskere sto for undersøkelsene i begge landene.

Sist endret 22. okt. 2018 10:08 av Jens Petter Straumsheim

I statsråd fredag 5. oktober  ble professor Svein Bråthen oppnevnt i et utvalg som skal se utrede konsekvensene av global luftfart for arbeidtakere, trygghet og miljø. Utvalget skal også vurdere tiltak som kan gi større konkurranse i kortbanenettet.