Forskningsaktuelt

Sist endret 12. feb. 2020 12:10 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 12. feb. 2020 12:10 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 19. okt. 2021 13:19 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 4. mars 2019 09:34 av Jens Petter Straumsheim

Høgskolen i Molde, Avdeling for økonomi og samfunnsfag, inviterer til åpent seminar om barneidrett.  Foredragsholderne kommer fra HiMolde, Norges Fotballforbund, Molde Håndballklubb og Molde Svømme- og Livredningsklubb.  Arrangementet er åpent og gratis for alle interesserte.

Sist endret 4. mars 2019 09:07 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 20. nov. 2018 10:58 av Jan Ragnvald Eide

Et positivt innstilt hjemmepublikum er til mer bry enn hjelp for de beste skiskytterne. Det viser en analyse av over 150 sprintkonkurranser.

Sist endret 13. mars 2019 08:45 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 3. des. 2018 13:59 av Jens Petter Straumsheim

Emmy Elizabeth Langøy forsvarte sin avhandling for graden ph.d. ved NTNU, Institutt for sosialt arbeid,  sist fredag. Avhandlingens tittel er «Livsløp i ulendt terreng? Tidligere særvilkårselevers ferd mot voksenlivet»

Sist endret 26. nov. 2018 08:52 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 29. mars 2019 15:43 av Jens Petter Straumsheim

Fjordkonferansen 2019 blir arrangert 19.-20. juni 2019 i Loen. Konferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane, i næringslivet, og offentleg verksemd i regionen som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. Les meir

Sist endret 16. juni 2021 08:36 av Jan Ragnvald Eide

I 2021 er Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk arrangør av Fjordkonferansen. Arrangementskomiteen har invitert Thomas Hylland Eriksen og Jørgen Randers som keynote speakers.

Sist endret 15. juni 2021 14:39 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 29. mars 2019 15:43 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 12. feb. 2020 12:11 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 13. mars 2019 08:48 av Jens Petter Straumsheim

Norske universitet og høgskoler har besluttet å ikke forlenge avtalen med forlaget Elsevier.

Sist endret 4. mars 2019 09:32 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 19. nov. 2018 10:27 av Jan Ragnvald Eide

Norge er på topp og Kypros på bunn i den nye «The National Sports Governance Observer»-målestokken. HiMolde-forskere sto for undersøkelsene i begge landene.

Sist endret 14. juni 2021 14:46 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 19. okt. 2021 13:34 av lenkeretter@localhost

Sea to Market er en ny konferanseserie som vil fokusere på kommersialiseringsprosessen i marine næringer. I 2021 har vi valgt makroalgenæringen.
Sea to Market - Algemania
vil vise hvordan anvendt forskning kan brukes som et verktøy for industriell vekst, se på forskjellige markedsmuligheter og legge til rette for marint og maritimt tverrfaglig samarbeid.  Høgskolen i Molde er, sammen med flere andre sentrale aktører, samarbeidspartner til konferansen.

Sist endret 22. okt. 2018 10:08 av Jens Petter Straumsheim

I statsråd fredag 5. oktober  ble professor Svein Bråthen oppnevnt i et utvalg som skal se utrede konsekvensene av global luftfart for arbeidtakere, trygghet og miljø. Utvalget skal også vurdere tiltak som kan gi større konkurranse i kortbanenettet. 

Sist endret 24. mars 2020 15:10 av Jens Petter Straumsheim

Fjordkonferansen 2020, som skulle vore arrangert 18.-19. juni 2020 på Alexandra Hotel i Loen er utsatt til seinare i haust. Konferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane, i næringslivet, og offentleg verksemd i regionen som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. Les meir

Sist endret 24. mars 2020 15:15 av Jens Petter Straumsheim

Kurset er utsatt på ubestemt tid. Har du matematikkskrekk eller gruer deg som ei bikkje til det obligatoriske ph.d.-kurset i kvantitative metoder? Her er løsningen: Brukervennlig ph.d.- kurs i kvantitative forskningsmetoder og  “mixed methods” (5 SP).

Sist endret 16. juni 2021 08:36 av Jan Ragnvald Eide