2019

Elsevier logo
Publisert 13. mars 2019 08:42

Norske universitet og høgskoler har besluttet å ikke forlenge avtalen med forlaget Elsevier.