2019

Publisert 26. apr. 2019 14:45
Elsevier logo
Publisert 13. mars 2019 08:42

Norske universitet og høgskoler har besluttet å ikke forlenge avtalen med forlaget Elsevier.