Helseledere har positiv grunnholdning til digitalisering

En spørreundersøkelse blant helseledere i Møre og Romsdal viser en positiv grunnholdning til bruken av digitale verktøy. Det lover godt for blant andre generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen, som ønsker økt tempo i innføringen av digitale løsninger for deres pasienter.

Bilde av Turid Aarseth

Professor Turid Aarseth ved HiMolde var medarrangør under fagseminaret i Ålesund 3.11.

Funnene fra undersøkelsen ble lagt fram under den årlige fagseminaret til SUHEL i Møre og Romsdal (Samhandling- og utviklingsarena for helseledere).  SUHEL består av NTNU i Ålesund, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, KS og Helse Møre og Romsdal.

Tema for årets fagseminar 3. november var digital ledelse, belyst fra et regionalt perspektiv, akademisk perspektiv, lederperspektiv og ikke minst pasientenes perspektiv.

Les mer om funnene i undersøkelsen på NTNUs hjemmesider.

Publisert 11. nov. 2022 08:44 - Sist endret 11. nov. 2022 08:44