Fjordkonferansen 2021

I 2021 er Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk arrangør av Fjordkonferansen. Plan A er å holde en fysisk konferanse i høgskolens lokaler i Molde, med overnatting på et av byens hoteller. Konferansen tenkes avholdt over to dager, den 16. og 17. juni 2021. Arrangementskomiteen har invitert Thomas Hylland Eriksen og Jørgen Randers som keynote speakers.

FN vedtok i 2015 17 bærekraftige utviklingsmål med 169 tilknyttede delmål, som skal ligge til grunn for all deres virksomhet i årene frem til 2030. Disse målene innebærer en konkretisering av de utfordringene vår generasjon må løse på vegne av våre etterkommere.

Akademia er forventet å påta seg et særlig ansvar for å produsere ny kunnskap som må til for at bærekraftsmålene skal gjøres oppnåelige.

Som tema for Fjordkonferansen 2021 kan bærekraft settes under lupen fra forskjellige vinkler.

Mer om Fjordkonferansen finner du her.

Publisert 18. mars 2021 10:51 - Sist endret 18. mars 2021 10:51