Fjordkonferansen 2021

I 2021 er Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk arrangør av Fjordkonferansen. Arrangementskomiteen har invitert Thomas Hylland Eriksen og Jørgen Randers som keynote speakers.

Tema for Fjordkonferansen 2021 er bærkraft. Oppdatert og fullstendig program finner du her.

FN vedtok i 2015 17 bærekraftige utviklingsmål med 169 tilknyttede delmål, som skal ligge til grunn for all deres virksomhet i årene frem til 2030. Disse målene innebærer en konkretisering av de utfordringene vår generasjon må løse på vegne av våre etterkommere.

Akademia er forventet å påta seg et særlig ansvar for å produsere ny kunnskap som må til for at bærekraftsmålene skal gjøres oppnåelige.

Utfyllende program og mer om Fjordkonferansen finner du her.

Strømming og innsending av spørsmål til plenumsesjoner

Spørsmål til foredragsholdere kan sendes inn her: https://app.sli.do/event/qekkum9c/live/questions

Strømming av plenumsesjoner onsdag og torsdag

 

Publisert 18. mars 2021 10:51 - Sist endret 16. juni 2021 08:36