Forskningsetikk

Den enkelte forsker har et selvstendig ansvar for at forskningen utføres i samsvar med god forskningsskikk, anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper og innenfor fastsatte rammer.

Nyttige lenker

Redelighetsutvalget 

Høgskolene i Volda og Molde, har i samarbeid med Møreforsking oppnevnt et felles Redelighetsutvalg.

Les mer om Redelighetsutvalget

Publisert 12. okt. 2018 13:43 - Sist endret 12. okt. 2018 14:04